Saavutettavuusseloste-CaseM-asiointi

Porin kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivupalveluiden saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) annetun lain mukaisesti. Laki pohjautuu EU:n Saavutettavuusdirektiiviin.

Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta ja parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.

Selosteen perusteet

Tämä on Porin kaupungin sähköisen asiointipalvelun saavutettavuusseloste.

Tämä saavutettavuusseloste koskee tuotteella CaseM Asiointi toteutettua sähköisen asioinnin palvelua ja on laadittu 06.10.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Arviointi oli suoritettu palveluntarjoajan toimesta.

Palvelun saavutettavuutta on arvioitu käyttämällä apuna saavutettavuustestaukseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja. Lisäksi koehenkilöt ovat testanneet sivustoa näppäimistöllä ja ruudunlukijalla.

Saavutettavuuden tilanne

Tämä palvelu täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset kriittisten WCAG AA-vaatimusten osalta.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vaatimusten mukaisia:

WCAG 1.3.1 A, Informaatio ja suhteet:

Otsikkotasot poikkeavat HTML-standardista sen osalta, että asiointipalvelun nimi lomakkeen otsikkona on H1. Seuraavaa taso on lomakkeen välilehti, mutta se ei toteutusteknisistä syistä johtuen näy otsikkotasona. Kenttäryhmät ovat otsikkotasoa H3. Tilanne saattaa olla epäselvä ruudunlukijan käyttäjälle.

WCAG 1.3.4 AA Asento, WCAG AA 1.4.10 Responsiivisuus:

Lomakekohtaisista toteutuksista riippuen lomakkeissa saattaa olla käytössä rakenne-elementtejä, jotka edellyttävät kapeilla näytöillä vaakasuuntaista vieritystä tai eivät toimi apuvälineiden kanssa. Lomakkeiden tekijät käyttävät näitä rakenteita, jos kerättävän tiedon tyyppi sitä edellyttää. Lomakkeen lähetysvaiheessa vahvistus-ikkuna saattaa aueta joillakin pienikokoisilla näytöillä sivun ylälaitaan, jolloin se voi olla vaikea löytää. 

WCAG 3.3.1 A Virheen tunnistaminen

Jos pakollisia kenttiä on jäänyt tyhjäksi, tulee ilmoitusteksti punaisena sivun alkuun ja ko. kenttien kohdalle. Ruudunlukijan käyttäjä joutuu etsimään tyhjät kohdat selaamalla kentät uudelleen läpi. Tilanne on ongelmallinen, jos lomakkeessa yksittäiset välilehdet ovat erityisen pitkiä. Lomakkeiden tekijät pyrkivät jaksottamaan lomakkeet helposti käsiteltäviin osiin.

WCAG 3.3.2 A Nimilaput tai ohjeet

Valintanappeja (radio button) lomakkeilla käytettäessä niiden merkintätapa HTML-koodissa ei tue ruudunlukijoiden käyttöä. Lomakkeissa suositaan sen vuoksi alasvetovalikko-tyyppisiä kenttiä. Lomakkeiden kenttien nimeäminen, merkintä ja ohjeet ovat lomakkeen tekijän hallittavissa.

WCAG 2.2.5 Uudelleentunnistautuminen

Suomi.fi-tunnistusta käytettäessä istunnon enimmäispituus on 30 minuuttia. Istunnon vanhenemisesta tulee varoitus, mutta jos istunto siitä huolimatta pääsee vanhenemaan, ei käyttäjä pysty tallentamaan keskeneräistä lomaketta. Keskeneräisen lomakkeen tallennus on mahdollista istunnon aikana. Tallennus edellyttää syötettyjen tietojen oikeamuotoisuutta.

WCAG 1.1.1 Kuvien sisältämä tieto

Kun tunnistamaton käyttäjä lähettää lomaketta, saattaa reCAPTCHA-varmennus edellyttää joissain tapauksissa kuvan tunnistamista. Se on havaittavuudeltaan ja ymmärrettävyydeltään hankala. Tarjolla on äänivaihtoehto, mutta vain englanniksi. Kuvat ja ääni ovat tarkoituksella epäselviä, jotta varmennuksen tarkoitus robottivastausten estämiseksi toteutuisi. Ongelmaa ei esiinny, jos käyttäjä tunnistautuu palveluun ennen lomakkeen täyttämistä.

WCAG 1.3.1 Lomakkeen PDF-tulosteessa ei ole merkitty otsikkotasoja

Otsikkotasojen puuttuminen saattaa vaikeuttaa navigoimista PDF-dokumentissa erityisesti hyvin pitkissä lomakkeissa.

WCAG 1.4.3 AA Kontrasti

Joissain yksittäisissä kohdissa lomakkeessa tai PDF-tulosteessa saattaa esiintyä tekstin ja taustavärin heikko erottuminen suhteessa kirjasinkokoon.

3.1.1 Sivun kieli

Lomakkeen sisäisenä kielimäärityksenä on englanti, riippumatta käyttäjän käyttöliittymässä tekemästä valinnasta. Tämä saattaa johtaa ruudunlukijan käyttämään väärää aksenttia.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla? Kerro se meille, niin teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Mikäli havaitsette sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.

Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi: websaavutettavuus@pori.fi

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
•    www.saavutettavuusvaatimukset.fi
•    saavutettavuus(at)avi.fi
•    puhelinnumero vaihde 0295 016 000