Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden käytön suunnitelmat ja lähitulevaisuuden tavoitteet.

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuosittain laadittava asiakirja, jossa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden käytön suunnitelmat. Kaavoituskatsauksen laatii Porin kaupunkisuunnittelu ja se toimii kaavoituksen työohjelmana. Kaavoituskatsauksesta päättää kaupunginhallitus. 

Kaavoitusohjelma on strateginen asiakirja, jossa esitetään alueiden käytön lähitulevaisuuden tavoitteita. Kaavoitusohjelma laaditaan kaupunkisuunnittelun toimesta laajassa vuorovaikutuksessa kaikkien kaupunkiorganisaation toimialojen ja yhtiöiden kanssa. Kaavoitusohjelma tukeutuu kaupunkistrategiaan, hyvinvointi-, elinvoima- ja sivistyksen ja kulttuurin kehittämisohjelmiin sekä asunto- ja maapolitiikkaan. 

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 2021-2023 15. helmikuuta 2021.

 

Kaavoituskatsauksen kansikuva, kuvassa Kokemäenjoen maisemaa ja yleiskaavan viivapiirros.