Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava

Oikeusvaikutteisena valmisteltava yleiskaava luo kehittämisedellytykset Tahkoluodon satamalle ja siihen tukeutuville toiminnoille sekä osoittaa saariston loma-asunto- ja virkistysalueet. Osayleiskaavalla ohjataan rakentamista loma- ja matkailu sekä loma-asuntoalueilla.
Kaava vireillä

Sijainti

Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava-alue käsittää Tahkoluodon ja sen lähiympäristön Parkkiluodosta Kappelinsalmeen sekä pääosin kaupungin omistaman saariston Arvekarin pohjoispuolisesta Leppäkarista kaakkoon Kappelinsalmen itäpuoliseen Pihlavakariin asti.

Kaavan tavoitteet

Oikeusvaikutteisena valmisteltava yleiskaava luo kehittämisedellytykset Tahkoluodon satamalle ja siihen tukeutuville toiminnoille sekä osoittaa saariston loma-asunto- ja virkistysalueet. 

Hyväksyvä taho

Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): : osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.6.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.6.-9.8.2015.