Konsernipalvelut

Kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginjohtajan alaisena on toimialoja ohjaavana esikuntayksikkönä konsernipalvelut, johon kuuluvat seuraavat yksiköt ja toiminnot:

- talous- ja hallintoyksikkö
- HR-yksikkö
- omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö
- viestintä- ja osallisuusyksikkö
- kaupunginlakimies, sidosryhmäpäällikkö, yhteyspäällikkö ja virastomestari

Konsernipalveluiden tehtävänä on varmistaa, että kaupunkikonserni toteuttaa kaupunkistrategiaa ja toimii koko konsernin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Sen tehtävä ulottuu kaupungin perusorganisaation ja palveluiden lisäksi yhteisöihin ja säätiöihin, joissa kaupunki on omistajana tai joissa kaupungilla on määräysvalta.