ESITTELY

Palmgren-konservatorio tarjoaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta ja musiikin toisen asteen ammatillista koulutusta
Palmgren-konservatoriossa järjestetään myös muuta musiikin koulutustoimintaa sekä musiikkituotantoja eri yhteistyötahojen kanssa.  

Palmgren-konservatorion koulutuksen järjestäjä on Porin kaupunki.
Ammatillinen koulutus toteutetaan yhteistyössä Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kanssa.  

 

Toiminta-ajatuksemme

Palmgren-konservatorio on vireä ja ajassa elävä musiikkioppilaitos, joka  

1. järjestää tasolta toiselle etenevää musiikkialan koulutusta eri ikäryhmille oppilaslähtöisyyden, tavoitteellisuuden ja elinikäisen oppimisen periaatteella,   

2. rakentaa kestävää tulevaisuutta moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle pohjautuvan musiikkikasvatuksen keinoin, 

3. on aktiivinen musiikkialan toimija alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti,  

4. pyrkii edistämään yhteistyötä muiden oppilaitosten sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. 

 

Arvomme

Palmgren-konservatorio on oppilaitos, joka pyrkii kaikessa toiminnassaan laadukkuuteen luovuuden ja yhteisöllisyyden keinoin. Toiminta perustuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden tunnustamiselle ja kunnioitukselle, ja opetuksella luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.  

 

ILOA MUSIIKISTA!

Palmgren-konservatorio
Palmgren-konservatorio, by Porin kaupunki