Rakentamisen kiertotalous


Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen Porin seudulla 


Kiertotalouden edistämistä ja jätteen vähentämistä Porissa


Porin kaupunki on mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron CIRCWASTE-hankkeessa, jonka paikallisessa osahankkeessa rakennusosien ja purkujätteiden kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein.
Resurssitehokkaan rakentamisen osahankkeissa keskitytään luomaan rakentajien, rakennusyhtiöiden, kiinteistönomistajien, viranomaisten ja korkeakoulujen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston kanssa etsitään ja toteutetaan potentiaalisia demoja rakennusjätteiden kierrättämiseen ja vähentämiseen liittyen. Rakentamisen jätteiden materiaalina hyödyntämisvelvoite nousee 70%:in vuoteen 2020 mennessä. Valittavissa demoissa pyritään toteuttamaan 70% kierrätysaste erityylisissä kohteissa, kuten oppilaitos, omakotitalo, kerrostalo ja uudiskohde. 

Hankkeen muita toimenpiteitä on: 
- kahden asuntomessukohteen rakennusmateriaalien elinkaariarviointi
- elinkaariajattelun ulottaminen hankintaprosesseihin
- hiilijalanjälkilaskelmat kahdesta pientalosta
- Ympäristöministeriön purkukatselmusohjeiston soveltaminen purkukohteisiin
- Varaosapankin toiminnan kehittäminen
- tiedonvälitys rakennusalan yksityisille ja julkisille tahoille

Uutiset:

Resurssitehokkuutta rakentamiseen ja asumiseen 12.10.2018

Purkukatselmuspilotointi alkaa Porin kaupungin kohteissa 8.6.2018

Fiksun julkisen rakentamisen roadshow 10.4.2018

Rakennusosat kiertoon – Global Recycling Day 18.3.2018

Tapahtumat ja niiden materiaalit:

Ilmastotalkoot Satakunnassa -kiertotalouden mahdollisuudet 27.11.2018

Ylijäämämateriaalit ja betonimurske hyötykäyttöön seminaari 25.9.2018

Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Porissa 10.4.2018

 

Logo