Strategiat ja ohjelmat

Kaupungin toimintaa johdetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Porin kaupungin uusi strategia Pori. Asenne. Strategia 2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.2.2017.

Porin kaupungin visio 2025: Pori kasvaa kestävästi ja verkottuu vahvasti. Porilainen pärjää. Aina.

Kaupunkistrategiaan liittyvät ohjelmat tukevat ja täydentävät kaupunkistrategiaa.