Hankintojen seudullinen yhteistoiminta

Yhteisö erilaisia pelinappuloita

Porin kaupungin hankintapalvelut kilpailuttaa ja tekee tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä tai hankintasopimuksia yhteistoimintasopimuksella, kuntalain 49 §:n ja 54 §:n tarkoitetulla tavalla Pori :n lisäksi seuraavien kuntien puolesta: Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku ja Ulvila.

Hankintayhteistyön tarkoituksena on tuottaa osapuolille taloudellista etua hankinnan ja logistiikan prosessikustannusten kevenemisen sekä edullisempien hankintahintojen ja sopimusehtojen muodossa. Lisäksi osapuolet tavoittelevat taloudellista etua asiantuntemuksen lisäämisen ja päällekkäisen työn vähentämisen sekä hankintojen yhtenäistämisen avulla.

Yhteishankinnat

Hankintapalvelut-yksikkö kilpailuttaa yhteishankintasuunnitelman mukaiset hankinnat suunnitelmaan sisältyvän kilpailutusaikataulun mukaisesti. Kukin yhteistoiminnassa mukana oleva sopijaosapuoli päättää omalta osaltaan yhteishankintaan osallistumisesta. Lisäksi hankinnoissa voi olla mukana kaupunkikonserni-yhtiöitä ja muita yhteistyötahoja. Tarjouspyynnössä on yksilöity kyseiseen kilpailutukseen osallistuvat yhteistoiminta- sekä yhteistyötahot.

Yhteishankinta-palvelu sisältää kaikki julkisista hankinnoista annetun lain edellyttämät toimenpiteet mukaan lukien päätöksenteko ja hankintasopimusten teko.

Kun yhteistoiminta- ja yhteistyötahot ovat sitoutunut tietyn tavaran tai palvelun yhteishankintaan, sen tulee ostaa tavara tai palvelu yhteishankintayksikön tuottajan solmimassa sopimuksessa määrätyllä tavalla. Puitesopimukseen perustuvasta tilaussopimuksesta vastaa sopijaosapuoli.