Kilpailutukset

  • Kaikki tarjouspyynnöt, myös pienhankinnat, löytyvät uudistuneesta Tarjouspalvelusta.

  • Hankintapalvelut tarjous@pori.fi, ensisijainen asiointisähköposti.

Kilpailutuskalenteri ja avoimet tarjouspyynnöt

Suunnitellut tarjouskilpailut

Hankinnat ovat merkittävä osa Porin kaupungin taloutta ja toiminnallisuutta, vuositasolla yli 350 miljoonaa euroa (ostolaskudata). Hankinnalla tarkoitetaan tässä tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat) sekä urakalla teettämistä.

Kilpailutuskalenterin avulla halutaan antaa yrityksille ennakkotietoa Porin kaupungin kilpailutukseen tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta. Kilpailutuskalenterin avulla potentiaalisten tarjoajien on entistä helpompi varautua tuleviin tarjouskilpailuihin. Kilpailutuskalenterissa julkaistut tiedot eivät sido hankintayksikköä. Viralliset hankintalain mukaiset, kansalliset- ja EU-kynnysarvon ylittävät, hankintailmoitukset julkaistaan edelleen Hilmassa (hankintailmoitukset.fi).

Kilpailutuskalenterin tietojen selailu

Kilpailutuskalenterin tietoja voi suodattaa toimialan, kilpailutusaikataulun ja hankintalajin mukaan kalenterin yläosassa olevien suodattimien avulla. Taulukossa on esitetty valmistelussa olevat hankinnat ja kvartaali, jolloin on tarjouspyynnön suunniteltu ajankohta. Taulukon sarakeotsikoita klikkaamalla voi lajitella taulukon alkiot sarakkeen mukaiseen järjestykseen. Taulukossa esitellään vain tiedossa ja suunnitteilla olevat kilpailutukset.

Kalenterin alaosassa olevilla < ja > linkeillä voi vaihtaa esitettävää sivua. Toisella sivulla on kilpailutuksiin liittyviä graafeja. Täällä voi tarkastella myös menneitä kilpailutuksia.

Ennen kilpailutuskvartaalia, hankinnan valmisteluvaiheessa, toimittajilla on mahdollisuus tuoda esille omia näkökulmiaan hankintaan liittyen lähettämällä viestiä osoitteeseen: tarjous@pori.fi

Avoimet tarjouspyynnöt

Hankintalain mukaiset hankinnat: Porin kaupungin hankintapalvelut ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.

Pienhankinnat: pienhankinnat ovat löytyneet 27.9.2022 saakka Pienhankintapalvelusta. Hankintayksiköt julkaisevat pienhankinnat vastedes uudistuneessa Tarjouspalvelussa
(tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa). Pienhankinnat löytyvät Tarjouspalvelusta samalla tavalla kuin muutkin hankinnat.

Voimassa olevia tarjouspyyntöjä voi katsoa ilman tunnuksia Tarjouspyynnöt-osiossa. Ilman tunnuksia nähtävänä on tarjouspyynnön nimi, tarjouspyynnön kuvaus ja tarjouksen määräaika.
Kun rekisteröidyt palveluun, pystyt lataamaan tarjouspyynnön omalle tietokoneelle ja siihen liittyvät dokumentit, esittämään tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä, lukemaan kysymyksien vastauksia ja jättämään tarjouksen sähköisesti. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Hankintapalvelut tarjous@pori.fi, ensisijainen asiointisähköposti

Maksutonta hankintaneuvontaa tarjoajille (ei edellytä Suomen Yrittäjien tms. jäsenyyttä)
Satakunnan Yrittäjät tarjoaa apua julkisten hankintojen tarjouspyyntöihin osallistumisessa, mm. apua ESPD-lomakkeen täyttöön ja mahdollisiin muihin ongelmiin.
Ole yhteydessä: Jarkko Koskinen, hankintaneuvoja, puh. 0400 709 622,
jarkko.koskinen@yrittajat.fi