TE24-uudistus

TE24-uudistus tarkoittaa sitä, että vuoden 2025 alusta julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Perusteena päätökselle on ollut, että TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita.

Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut mahdollisuuksia nopeampaan työllistymiseen. Kunnat tuntevat paikalliset tarpeet ja näin niillä on hyvät lähtökohdat tarjota niin henkilö- kuin työnantaja-asiakkaille paremmin kohdennettuja palveluita. Tavoitteena on siis yhdistää kuntien omat ja lakisääteisenä siirtyvät työ- ja elinkeinopalvelut mahdollisimman sujuvasti. Kyseessä ei ole siis vain työnvälitystehtävän siirtyminen kuntiin, vaan uudistus on laajempi ja sen ytimessä on kuntien elinvoiman vahvistaminen ja kuntien palveluekosysteemin laajamittainen hyödyntäminen.

Uudistuksella on myös merkittävät vaikutukset kuntien rahoitukseen. Kuntien järjestämisvastuulle siirtyvien työvoimapalveluiden rahoitus viedään osaksi kuntien peruspalveluiden valtionosuutta, eli työvoimapalveluista muodostuu kunnille uusi valtionosuustehtävä. Rahoitus kohdentuu kunnittain työikäisen väestön, laajan työttömyyden ja vieraskielisyyden perusteella. Lisäksi kunnille on luotu niin sanottu kannustinmalli, joka tarkoittaa kuntien vastuun kasvamista työttömyysetuuksien rahoituksessa.

Kartta Satakunnan työllisyysalueesta

Uudistukseen on Satakunnassa valmistauduttu jo syksystä 2022 lähtien. Aluksi tehtiin koko maakunnan laajuista selvitys- ja valmistelutyötä, mutta lain hyväksymisen jälkeen keväällä 2023 sovittiin, että konkreettisempaan valmisteluun edetään maakunnassa kahtena erillisenä työllisyysalueena, jotka kuitenkin tekevät hyvää yhteistyötä keskenään.

Satakunnan työllisyysalueen muodostavat Harjavalta, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila. Satakunnan työllisyysalueen vastuukuntana tulee toimimaan Porin kaupunki, jonka palvelukseen henkilöstö valtion TE-palveluista vuoden vaihteessa siirtyy. Työvoimaviranomainen tulee olemaan kuntien yhteinen toimielin; Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan lautakunnan jaosto, nimeltään Satakunnan työllisyysalueen jaosto. Satakunnan työllisyysalueen palvelut sijoittuvat osaksi vastuukunta Porin organisaatiota elinvoima- ja ympäristötoimialalle, jossa nykyinen kasvupalvelut-yksikkö muuttuu kasvu- ja työllisyyspalvelut -yksiköksi.

Satakunnan työllisyysalueen palveluverkko koostuu toimipisteistä, asiointipisteistä ja sähköisistä palveluista. Jokaisessa kunnassa on vähintään asiointipiste. Työllisyysalueen kiinteät toimipisteet tulevat sijaitsemaan Porissa, Kankaanpäässä ja Harjavallassa.