Vinkkejä energian säästämiseen, sähköpulaan varautumiseen sekä kohonneisiin sähkölaskuihin

Porin kaupungin verkkosivuille on avattu sivusto www.pori.fi/energiansaasto, jonne on koottu tietoa ja hyödyllisiä linkkejä energian säästämiseen ja sähköpulaan varautumiseen liittyen. Sivustolta löytyy myös ohjeita sähkölaskuihin haettaviin eri tukimuotoihin liittyen.

Energian säästäminen on tällä hetkellä keskeisin tekijä, jolla voidaan edesauttaa, että sähköä riittää kaikille eikä tarvetta hallittuihin sähkökatkoihin tulisi. Valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja, jossa myös Porin kaupunki on mukana, kokoaa yhteen energiatehokkuuteen liittyviä neuvoja, joita jokainen voi omassa elämisessään ottaa käyttöön. Energiansäästö-sivustolta löytyy lisää tietoa kampanjasta sekä myös Terveyden ja hyvinvointilaitoksen, Pelastuslaitoksen sekä Energiateollisuuden suosittelemia energiansäästövinkkejä. Erityisesti Pelastuslaitoksen taholta halutaan ohjeistaa kansalaisia tulisijojen turvalliseen käyttöön nyt käsillä olevalla lämmityskaudella.

Energiansäästö-sivusto kokoaa myös yhteen Porin kaupungin suunnitellut ja toteuttamat toimet energian säästämiseksi, joita ovat muun muassa kaupungin toimitilojen sisälämpötilojen laskeminen, kausivalaistuksen valaistusajan lyhentäminen sekä julkisten rakennusten valaisematta jättäminen.

– Asukkaita myös kannustetaan hyödyntämään kaupungin tarjoamia palveluita ja harrastusmahdollisuuksia. Uimahallien saunoja ei suljeta, vaan asukkaita kehotetaan mieluummin käyttämään yhteisiä saunoja kuin lämmittämään esimerkiksi sähkösaunoja kotona. Harrastamisen mahdollistamiseksi tekojäät pidetään auki normaalisti, ja myös uutta lunta talvikaudelle 2023–2024 tehdään, kertoo toimialajohtaja Markku Koppelomäki.

Energiansäästötoimenpiteiden perustana on, ettei kansalaisten turvallisuus kuitenkaan vaarannu. Siksi esimerkiksi katuvalaistusta ja valvontakameroita ei sammuteta.

Jos hallitut sähkökatkot on sähköpulan takia otettava valtakunnallisesti käyttöön, Energiansäästö-sivustolle on kerätty myös tietoa siitä, miten niihin kannattaa varautua ja miten niiden aikana tulee toimia. Sivustolta löytyvät linkit eri viranomaisten ja järjestöjen sekä myös Pori Energian ja Porin Veden ajantasaisiin ohjeistuksiin.

Vallitseva energiakriisi on myös asettanut haasteita sähkölaskujen maksamiseen. Energiansäästö-sivustolta löytyy tietoa siitä, mitä erilaisia tukia kuluttajien on mahdollista hakea eri tilanteissa, ja miten sähkölaskujen maksamiseen voi tehdä muutoksia.

Kaiken kaikkiaan energiakriisi aiheuttaa monia haasteita ja tilanteesta selviytymiseksi kehitetään valtakunnallisesti ja paikallisella tasolla uusia ohjeistuksia ja toimintatapoja. Porin kaupunki päivittääkin Energiansäästö-sivustoaan säännöllisesti sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla.