Rottien ruokintakieltokyltti

Älä ruoki rottia – kiinnitä huomiota myös jätehuoltoon

Kevään edetessä rottahavainnot lisääntyvät. Paras ratkaisu rottien torjuntaan on lopettaa rottien ruokinta.

Rottien ruokintakieltokyltti

Suurin osa kaupungissa asuvista rotista elää viemärissä

Viemäriin laitettu ruoka ja etenkin rasva on rotalle mieluista ravintoa. Vessanpönttöön kuuluvat siis ainoastaan ulosteet, wc-paperi sekä erilaiset pesuvedet. Jätehuoltoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jätehuolto on järjestettävä siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan.

– On hyvä tarkistaa, että kiinteistön jäteastiat ovat ehjiä ja astioiden kannet ovat aina kiinni. Kompostoinnin tulee olla asianmukaista. Ruokajätteitä tai syötävää puutarhajätettä ei saa laittaa avoimeen kompostoriin, muistuttaa terveystarkastaja Sarita Mustonen.

Lintujen ruokinta houkuttelee paikalle rottia

Lintuja ei saa ruokkia suoraan maahan, vaan esimerkiksi ruokinta-automaatilla tai lintulaudalla. Maahan pudonneet jyvät täytyy siivota maasta säännöllisesti. Sulan maan aikana lintuja ei tarvitse ruokkia sillä ne löytävät ravintonsa luonnosta. Kiinteistönomistajan tai -haltijan vastuulla on huolehtia, että lintujen ruokinta järjestetään siten, ettei ravintoa päädy rottien saataville.

Rottien hävittäminen kuuluu kiinteistönomistajan tai -haltijan vastuulle

– Yksittäisen rotan näkeminen kaupunkiympäristössä on normaalia, mutta jos havaintoja tekee usein, on syytä ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin, Mustonen toteaa.

Taloyhtiöt ja kiinteistöjen omistajat voivat tilata apua rottien torjuntaan ja hävittämiseen tuholaistorjuntayrityksiltä. Kuluttajille myydään rotanloukkuja kaupoissa. Loukkuja tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti ja käytettäessä tulee varmistua, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.