Asukkaiden mielipiteitä kaupungin teknisistä palveluista selvitetään sähköisellä kyselyllä

Porilaisilla on jälleen tänä keväänä mahdollisuus osallistua aiemmilta vuosilta tuttuun yhdyskuntateknisiä palveluita koskevaan verkkokyselyyn, jossa mielipiteensä pääsee kertomaan esimerkiksi puistojen ja leikkipaikkojen hoidosta, katuvalaistuksesta sekä katujen ja pyöräteiden kunnosta. Kyselyn avulla selvitetään myös oman asuinalueen tärkeimpiä viihtyvyystekijöitä, yleisten paikkojen turvallisuutta sekä toimenpiteitä katuympäristön ja puistojen viihtyisyyden parantamiseksi.

Viime keväänä yhdyskuntateknisiä palveluita koskevaan kyselyyn otti osaa ennätysmäärä asukkaita, ja tutkimuksen vastausprosentti nousi Porin osalta huomattavasti aiemmista vuosista. Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi kyselyyn toivotaan jälleen tänäkin vuonna aktiivista osallistumista.

– Kyselyssä arvioidaan Porin teknisten palveluiden nykytilannetta, ja vastauksia antaessa onkin hyvä miettiä nimenomaan kulunutta kevättä. Tämä on erinomainen mahdollisuus nostaa esille niitä asioita, joita asukkaat katsovat teknisten palveluiden osalta tarpeellisiksi vahvistaa. Kehityskohteiden ohella haluamme tietysti myös kuulla, missä asioissa tänä vuonna on onnistuttu, eli myös positiivinen palaute on aina tervetullutta, kannustaa infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki.

– Kyselyssä on tuttuun tapaan mahdollisuus antaa myös vapaamuotoisia kommentteja. Ne ovat hyvä keino tarkentaa ja syventää teemoja, joita asukkaat kokevat tärkeiksi kehittää. Parhaiten hyödymme sellaisista palautteista, joissa on kerrottu selkeästi myös palautetta koskevan paikan sijainti eli esimerkiksi kadunnimi. On myös hyvä muistaa, että katujen osalta kyselyssä arvioidaan nimenomaan Porin kaupungin ylläpitämää katuverkkoa, eli ei ELY-keskuksen teitä tai yksityisteitä, jatkaa Välimäki.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa kaupungin palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Tulokset tullaan viime vuoden tapaan käsittelemään yhdessä infran kunnossapidon, liikuntapaikkojen ja infrajohtamisen vastuuhenkilöiden kanssa, ja mahdollisiin puutteisiin pyritään reagoimaan tulevien vuosien työohjelmissa. Kyselyn tuloksista ja niiden pohjalta tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan myös tekniselle lautakunnalle.

Verkkokyselyyn pääsee vastaamaan oheisesta linkistä. Vastausaikaa on 9. kesäkuuta asti. Avoimen verkkokyselyn ohella 1500 satunnaisotannalla valitulle porilaiselle lähetetään tällä viikolla postin mukana kutsu osallistua tutkimukseen.

Yhdyskuntateknisiä palveluja koskeva kysely on osa FCG Finnish Consulting Group Oy:n vuosittain toteuttamaan valtakunnallista tutkimusta, joka tehdään samanaikaisesti useissa kaupungeissa eri puolilla Suomea. Tuloksista laaditaan vertailuraportti, joka valmistuu elokuussa.