Ensimmäiset Porin ekosysteemisopimusta toteuttavat TKI-hankkeet käynnistyneet

Porin kaupungin ja valtion vuosiksi 2021-2017 solmiman ekosysteemisopimuksen mukaisia toimenpiteitä toteutetaan TKI-toimijoiden kehittämishankkeilla. Hankkeet toteutetaan EU-rahoituksella ja Porin kaupungin rahoituksella ja rahoitusta välittävänä organisaationa toimii Satakuntaliitto.

Ensimmäinen rahoitushaku oli auki kesällä 2022 ja siinä oli jaossa 0,9 milj. euroa rahoitusta (valtio+EAKR) Porin kaupungin ekosysteemisopimuksen mukaiseen kehittämiseen. Rahoitushakuun tuli 8 hakemusta, joista myönteisen rahoituspäätöksen sai 5 hanketta.

Tässä rahoitushaussa keskityttiin erityisesti TKI-toiminnan lisäämiseen metallurgian alalla, teollisuuden rakennemuutoksen kiihdyttämiseen investointien avulla sekä digitaalisiin testialustoihin ja kokeiluympäristöihin (teknologiametallit, automaatio ja robotiikka, hyvinvointiala).

Käynnistyneet hankkeet ovat:

Satakunnan ammattikorkeakoulun Sulan metallin analysointimenetelmillä kansainväliseksi tiennäyttäjäksi (SUMEA) -hanke: https://www.samk.fi/tyoelama-ja-tutkimus/hankkeet/?RepoProject=6111_301_092_00

Satakunnan ammattikorkeakoulun, Diakonia ammattikorkeakoulun sekä Tampereen yliopiston Ikääntymisestä innovaatioiksi – IKI -hanke: https://www.samk.fi/tyoelama-ja-tutkimus/hankkeet/?RepoProject=6111_301_094_00

Tampereen yliopiston KARHU: Kiertotalouden arvonmuodostus ja huomisen osaamiset Satakunnan teknologiametalliklusterissa -hanke: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/karhu-kiertotalouden-arvonmuodostus-ja-huomisen-osaamiset-satakunnan

Prizztech Oy:n ja Satakunnan ammattikorkeakoulun Reboot Satakunta -hanke: https://www.prizz.fi/kehittamisteemat/automaatio-ja-robotiikka/reboot-satakunta.html

Prizztech Oy:n Kasvun ekosysteemi – Teknologiametallit, energia ja kiertotalous: https://www.prizz.fi/kehittamisteemat/teknologiametallit/kasvun-ekosysteemi-teknologiametallit-energia-ja-kiertotalous.html.

– Hakemuksien yhteisbudjetti ylitti runsaasti myönnettävissä olevan rahoituksen, joten osaa rahoitettavista hankkeista jouduttiin hieman leikkaamaan. Vaikka hankkeiden budjettien leikkaaminen oli ikävää, niin on positiivista, että rahoitushaku kiinnosti ja saimme toteutukseen laadukkaita hankkeita, erityisasiantuntija Teemu Heino Porin kaupungilta kertoo.