Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Esitys Pasaasin väliaikaisen vuokrapäiväkodin toimittajasta teknisen lautakunnan käsittelyyn

Tekninen toimiala on pyytänyt tarjoukset keskustan ja Itä-Porin alueen varhaiskasvatustarpeita palvelevan Pasaasin päiväkodin toimittamisesta ja vuokraamisesta kaupungille. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä neljältä eri toimijalta. Tilayksikkö esittää, että päiväkodin vuokraamisesta tehdään sopimus halvimman tarjouksen tehneen Parmaco Oy:n kanssa. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 17. lokakuuta.

Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Pasaasin päiväkotirakennuksen hankintailmoitus julkaistiin julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmä Hilmassa 21. elokuuta. Määräaikaan 25. syyskuuta kello 12 mennessä tarjouksen jättivät Adapteo Finland Oy, Algeco Oy, Koskirent Oy ja Parmaco Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa todettiin, ettei yksikään tarjouksista vastannut tarjouspyyntöä. Tarjouspyynnössä määriteltyjen ehtojen mukaisesti tarjoajien kanssa siirryttiin kirjalliseen neuvottelumenettelyyn, jossa yhden kirjallisen neuvottelukierroksen jälkeen tarjoajat täsmensivät tarjouksensa vastaamaan tarjouspyynnön ehtoja. Täsmennykset tuli toimittaa kaupungille 12. lokakuuta kello 12 mennessä. Määräaikaan mennessä täsmennetyt tarjoukset saatiin kaikilta neljältä tarjoajalta. Täsmennysten tarkastuksessa todettiin, että kaikki tarjoajat olivat täsmentäneet tarjouksiaan vastaamaan tarjouspyynnön ehtoja siten, että tarjousvertailuun voitiin siirtyä.

Tarjousten vertailussa valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka oli tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti hinnaltaan halvin. Tarjouspyynnön mukaan päiväkodin toimittajaksi valittiin halvimman vertailuhinnan antanut Parmaco Oy.

Päiväkodin vuokrasopimus on voimassa viisi vuotta ja lisäksi kaupungilla on oikeus jatkaa sopimusta kolmella vuodella. Parmaco Oy:n kuukausivuokra on 41 574 euroa. Tarjouspyynnön mukaisesti kaupunki maksaa rakennuksen kiinteistönhoidon, jonka kustannuksiksi on arvioitu olevan 21 000 euroa kuukaudessa. Hankkeen perustusten, pihan- ja liikennealueiden rakentamiseen kaupunki on varannut rahoitusta 450 000 euroa.

Vuokrattava päiväkoti toteutetaan tilaelementtiratkaisuna Herralahden ja Herttuan puretun koulun tontille osoitteeseen Kuninkaanhaanpiha 8. Tavoitteena on, että päiväkotitoiminta tiloissa alkaa toukokuussa 2024. Toteutuessaan Pasaasin väliaikainen vuokrapäiväkoti vastaa sekä varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun että alueen tilatarpeisiin.

Päätösesitys ja siihen liittyvät asiakirjat julkaistaan torstaina 12. lokakuuta teknisen lautakunnan esityslistan liitteinä kaupungin verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien luettavissa. Mikäli tekninen lautakunta hyväksyy esityksen, etenee asia kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.