Karttakuva Helmentien työmaan aikaisista liikennejärjestelyistä

Helmentien jatkon rakennustyöt tuovat muutoksia alueen kevyen liikenteen kulkuun

Herralahden kaupunginosassa sijaitsevan Helmentien itäpäässä aloitetaan tällä viikolla Korjuuntien ja Kuninkaankartanonkadun välisen ajoradan ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Aikaisemmin ainoastaan kevyen liikenteen väylänä toiminut tieosuus linjataan uudelleen ja jatkossa se palvelee sekä Helmentien tonteille ajoa että Tupalan alueen kevyttä liikennettä. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan kesä-heinäkuun vaihteessa.

Karttakuva Helmentien työmaan aikaisista liikennejärjestelyistä

Helmentien kevyt liikenne välillä Korjuuntie-Kuninkaankartanonkatu ohjataan rakennustöiden ajaksi kulkemaan Koillisväylän kautta. Rakennettavan tieosuuden varrella sijaitseville tonteille kulku sallitaan.

Kevyen liikenteen tilapäisten liikennejärjestelyiden laajuutta arvioidaan töiden edetessä ja järjestelyjä saatetaan purkaa etuajassa, mikäli se on turvallisuusseikat huomioiden mahdollista. Kulloinkin voimassa olevat liikennejärjestelyt ilmoitetaan liikennemerkein ja kaikkien alueella liikkuvien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä.

Klikkaa kuva isommaksi.