Autot parkissa

Keskustan alueen nopeusrajoitusten alentaminen teknisen lautakunnan käsittelyyn

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 6. helmikuuta teknisen toimialan valmistelemaa suunnitelmaa Porin keskusta-alueen nopeusrajoitusten alentamiseksi 30 kilometriin tunnissa. Nopeusrajoitusten alentaminen noudattaa sekä Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa että keskustan liikenneverkkosuunnitelmassa tehtyjä linjauksia.

Autot parkissa

Nopeusrajoitussuunnitelmassa keskusta-alueen rajoituksia esitetään Itsenäisyydenkadun ja Vähälinnankadun läpiajoväyliä lukuun ottamatta laskettavaksi nykyisestä 40 kilometristä 30 kilometriin tunnissa. Suunnitelman myötä keskustaan ja Puuvillan ympäristöön muodostuu yhtenäinen 30 kilometrin tuntinopeutta noudattava alue. Lisäksi Paanakedonkadun nopeusrajoitusta esitetään laskettavaksi nykyisestä 50 kilometristä 40 kilometriin tunnissa.

Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan 30 km/h nopeusrajoituksia käyttöön erityisesti sellaisilla alueilla, joilla kuljetaan runsaasti jalan ja pyöräillen. Alemmat ajonopeudet tuovat jalankulkijoille ja pyöräilijöille selkeää helpotusta katujen ja ajoväylien ylitykseen. Nopeusrajoitukset vaikuttavat myös siihen, koetaanko liikenne turvalliseksi. Myös Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisema valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia 2022–2026 nostaa esiin kaupunkinopeuksien merkityksen liikenneturvallisuuteen. Kymmenissä tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että ajonopeus vaikuttaa suoraan onnettomuuksien määrään sekä loukkaantumisriskiin.

Porin liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt viime vuosina selkeästi parempaan suuntaan, ja vuoteen 2018 verrattuna kokonaisonnettomuusmäärä puolittui vuoteen 2022 mennessä. Valtakunnalliseen tasoon ja vertailukaupunkeihin nähden Porissa tapahtuu kuitenkin edelleen huomattavasti enemmän liikenneonnettomuuksia. Eniten onnettomuuksia on viime vuosina sattunut Paanakedonkadun ja Hallituskadun yhdistävässä liikenneympyrässä, Hallituskadun ja Antinkadun risteyksessä sekä Valtakadun ja Yrjönkadun risteyksessä.Liikenneonnettomuuksista koituu yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia menetyksiä, ja Porin alueella tapahtuneet liikenneonnettomuudet maksoivat vuonna 2022 yhteensä noin 26,9 miljoonaa euroa. Porin kaupungille kohdistuvien kustannusten osuus kokonaissummasta oli noin 5,3 miljoonaa euroa.

Porin kaupunginvaltuuston vuonna 2010 hyväksymän Porin liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan Porin pitkäaikainen liikenneturvallisuusvisio on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Porin kaupunginhallituksen viime vuonna hyväksymässä Keskustan liikenneverkkosuunnitelmassa on puolestaan linjattu, että keskustaan saavutaan sujuvasti, mutta keskustassa liikutaan hitaasti.