Talvinen Pohjoispuisto

Keskustan katualueita puhdistetaan lumesta perjantaina – huomioi siirtokehotukset

Tasavallankadun ja Karjalankadun kadunvarsien pysäköintiruutuja puhdistetaan lumesta perjantaina 23. helmikuuta. Puhdistustöiden sujuvuuden varmistamiseksi alueiden pysäköintiä rajoitetaan siirtokehotuksilla.

Talvinen Pohjoispuisto

Tasavallankadulla puhdistetaan kadun molemmat puolet Matkakeskuksen liikenneympyrän ja Porilaisenkadun välisellä alueella. Karjalankadulla töitä tehdään kadun molemmilla puolilla Matkakeskuksen ja Porin Leivän kiinteistön välisellä alueella.

Puhdistettaville alueille on toimitettu siirtokehotuskyltein varustetut pysäköintikieltomerkit. Siirtokehotukset astuvat voimaan perjantaiaamulla 23. helmikuuta kello 8. Mikäli pysäköintikieltoja ei noudateta, tehdään ajoneuvoille maksullinen lähisiirto. Siirrot pyritään tekemään läheisille kaduille siten, että ajoneuvon pystyy näkemään sen vanhasta paikasta.

Kaikkien alueilla liikkuvien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta työkoneiden läheisyydessä kuljettaessa, jotta liikenne ja puhdistustyöt sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti.