Kirjurinluoto is the central park of Pori

Kirjurinluoto-Kalafornia alueen kehittämisohjelman toteuttaminen käynnistyy

Kirjurinluoto-Kalafornia alueelle laaditaan vuoden 2024 aikana kehittämisohjelma. Sen tavoitteena on etsiä keinoja kasvattaa alueen käyttöastetta kesäsesongin ulkopuolella ja tarkastella eri toimintoja sekä niiden sijaintia suhteessa toisiinsa. Kehittämisohjelman tähtää koko alueen maankäytön tehostamiseen ja kehittämiseen vapaa-ajantoimintojen sekä matkailun näkökulmasta.

Kirjurinluoto is the central park of Pori

– Kehittämisohjelman tehtävä on antaa raamit seuraavan 20 vuoden kehittämistyölle Kirjurinluodossa. Tavoitteena on myös parantaa edelleen alueen yleisilmettä ja toimivuutta matkailun ja virkistyksen näkökulmasta. Työhön sisältyy alueen infran kehittämisen lisäksi alueen strateginen kehittäminen,​ brändi ja markkinointi. Työhön tullaan osallistamaan alueen yrittäjiä, tapahtumajärjestäjiä ja muita käyttäjiä, kertoo Kirjurinluodon kohdejohtamisen vastuuhenkilö ja matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Tiina Lehtonen.

Kehittämisohjelma kokoaa kiteytetysti muun muassa alueen tulevaisuuden vision ja palvelutarpeet seuraavien asioiden osalta:

  • ympärivuotisuuden kehittäminen
  • maankäytön tehostamismahdollisuudet (tulvasuojelunäkökohdat huomioon ottaen) ja kaavoitustarpeet
  • ​loma-​asutusmahdollisuudet
  • tapahtumallisuuden edistämisen tarpeet
  • tieyhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen eri liikennemuodoilla ja siltakokonaisuuden kehittäminen
  • julkisen taiteen paikat.

Työn toteuttamisen puitesopimuskumppanina toimii Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik.

– Kirjurinluoto kokonaisuutena on niin kaupunkilaisten kuin matkailijoidenkin näkökulmasta vetovoimainen kohde. Aluetta on kehitetty pitkään ja nyt tulevaisuuden kehittämisen suunta ja visio halutaan koota entistä selkeämmäksi kaikille alueen toimijoille. Tarkoitus on, että kehittämisohjelma valmistuu vuoden 2024 aikana. Siitä on sitten mahdollista jatkaa tarkempien suunnitelmien toteuttamiseen tarpeiden mukaan, jatkaa Lehtonen.

Kirjurinluodon leiriytymisalueen infran toimenpiteitä toteutetaan keväällä ja syksyllä

Kirjurinluodon leiriytymisalueen yleissuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa keväällä 2023. Hyväksymisen jälkeen yleissuunnitelman mukaisia infraan liittyviä kehittämistoimenpiteitä on edistetty ja niitä toteutetaan suunnitelman tavoitteiden mukaan seuraavan neljän vuoden ajan.

– Toteuttamistyöt alkavat alueella vielä maaliskuun aikana Tynnyrinkaari-nimisen tien osalta. Sen lisäksi alueelle toteutetaan tänä vuonna toinen poistumisliittymä sekä vihersuunnitelma. Leiriytymisaluetoiminta on kehittämistoimenpiteistä huolimatta toiminnassa kesäkauden läpi, sanoo alueen rakennuttajarakennusmestari Jari Lehesvuori.

Tulevien vuosien osalta infran parantamiseen liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi alueen vihersuunnitelman toteuttaminen ja nurmetustyöt, raittien ja polkujen toteuttaminen, leikkipaikan ja grillipaikan toteuttaminen sekä asuntoauto- ja vaunupaikkojen sähköistykset. Näiden edistäminen riippuu vuosittain kaupungin investointibudjetin raameista.