Näkymä Hanna Marnon työhuoneelta (kuva: Henri Smura, logo: Arttu Merimaa)

KORSI Säätiö tukee merkittävällä panoksella Porin taidemuseon uutta komissio-ohjelmaa

Porin taidemuseo aloittaa vuonna 2024 kolmivuotisen ohjelman, jossa tilataan teoksia Satakunnassa työskenteleviltä taiteilijoilta. Paikallisesti ja temaattisesti alueeseen eri tavoin kiinnittyvät tilausteokset eli komissiot tapahtuvat eri puolilla Satakuntaa. Ohjelmassa valmistuville teoksille etsitään esityspaikkoja esimerkiksi alueen kuntien kulttuuri- ja luontokohteista, jonka lisäksi valmistuneet hankkeet tulevat näkymään myös Porin taidemuseon omassa näyttelyohjelmassa.

Näkymä Hanna Marnon työhuoneelta (kuva: Henri Smura, logo: Arttu Merimaa)

Satakunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi perustettu KORSI Säätiö tukee Porin taidemuseon komissio-ohjelmaa kokonaisuudessaan 75 000 euron avustuksella, joka jakautuu vuosille 2024-26.

 – Yhteistyö on valtakunnallisesti merkittävä avaus alueellisen taidemuseokentän ja taiteen rahoituksen saralla. Ohjelma on nimetty KORSI-komissioksi, tuoden esiin yhteistyötä sekä ohjelman pyrkimystä omaan alueeseemme juurtuneeseen, verkostomaiseen ja uutta luovaan taiteelliseen toimintaan, toteaa Porin taidemuseon johtaja Anni Venäläinen.

– Säätiömme tarkoituksena on vahvistaa Satakunnan elinvoimaisuutta monin eri tavoin, ja taide sekä kulttuuri ovat ehdottomasti yksi tapa luoda viihtyisyyttä ja hyvinvointia Satakuntalaisten arkeen. Porin taidemuseo on perinteikäs ja arvostettu paikallinen toimija ja olen erittäin iloinen siitä, että saamme aloittaa heidän kanssaan pidempiaikaisen yhteistyön. Uskon, että Korsi-komission kautta syntyvät alueelliset toteutukset ilostuttavat vuosien saatossa paitsi taiteenharrastajia, mutta ennen kaikkea tuovat iloa ja hyviä fiiliksiä mahdollisimman laajasti koko Satakunnassa, KORSI Säätiön toimitusjohtaja Matti Saustila kertoo.

Komissio-ohjelma luo kestäviä työskentelymahdollisuuksia alueen taiteilijoille

Vuosittain komissio-ohjelmaan kutsutaan yksi taiteilija, jonka kanssa yhdessä rakennetaan tietystä satakuntalaisesta paikasta tai erityispiirteestä ammentava työskentelyprosessi. Taiteellinen työ, paikkojen sisältämät historialliset, taloudelliset ja kulttuurilliset yhtymäpinnat sekä uusien yleisöjen ja sidosryhmien aktivoiminen ovat komissio-ohjelman keskiössä. Paikkojen, materiaalien ja yhteisöjen ominaispiirteitä huomioon ottavan nykytaiteen kautta piirretään myös kuvaa Satakunnasta osana laajempia kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.

Komissio-ohjelma on osa Porin taidemuseon tehtävää Satakunnan alueellisena vastuumuseona, ja tarkoituksena on kehittää kuvataiteen palveluita ja verkostoja yhteistyössä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa. KORSI-komissio avaa mahdollisuuksia taiteilijoille kehittää työskentelyään keskusteluyhteistyössä taidemuseon ja muiden taiteen kentän ammattilaisten kanssa, hyödyntäen museon resursseja ja verkostoitumismahdollisuuksia. Teosprosessit, jotka laajentuvat museon seinien ulkopuolelle eri puolille maakuntaa avaavat myös väyliä avoimille taiteen kohtaamisen tilanteille ja uusien yleisöjen tavoittamiselle. Tilausteosten ohella ohjelman puitteissa voidaan toteuttaa myös muuta alueellista näyttelytoimintaa.

Komissio-ohjelmaan on ensimmäiseksi kutsuttu kuvataiteilija Hanna Marno

Ensimmäinen KORSI-komissio on tilattu Siikaisissa työskentelevältä kuvataiteilija Hanna Marnolta. Hanna Marno valmistaa Porin uudistuneeseen Etelärantaan valmistuvalle Taideaukiolle veistoksen, jossa hyödynnetään löydettyjä ja Siikaisten kunnan asukkaiden lahjoittamia puumateriaaleja. Samettijalka-sienen muotoa toisintava teos asettuu vuorovaikutukseen jokirannan maiseman kanssa hieman kuin Édouard Manet’n Aamiainen ruohikolla maalauksen henkilöt. Teoksen oltua esillä Porissa se siirretään takaisin Siikaisiin, jossa teoksen osia käytetään uudestaan toisen veistoksen aihioina. Materiaalit ja niiden olemus ovat teoksen keskiössä. Marno näkee siikaislaisilta saadut puumateriaalit eräänlaisina aarteina sekä itselleen että niiden antajille. Puilla on erityiset tarinansa ja niiden omistajilla on puukappaleisiin omat suhteensa. Marno hyödyntää teoksissaan myös luonnon värejä. Samettilakit, seitikit ja muut sienet toimivat väriaineiden lähteinä. Prosessin aikana järjestetään Siikaisissa yleisölle avoimia sientenkeruu- ja sienivärjäyskursseja. Teos on esillä Taideaukiolla 7.6.2024 alkaen syyskuun loppuun.