Liikennemerkki

Kotihoidon pysäköintilupien maksullisuus päätöksentekoon

Porin kaupungin hallinnoimilla katualueilla käytettävien kotihoidon pysäköintilupien lupakäytäntöihin esitetään muutoksia. Jatkossa Satakunnan hyvinvointialueen järjestämien kotihoitopalveluiden työtehtävien hoitoon tarkoitetuista pysäköintiluvista esitetään perittäväksi vuosittainen lupamaksu. Lisäksi lupien hallintaa ja luparekisterin ylläpitoa esitetään jatkossa hoidettavaksi hyvinvointialueelta käsin. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa ensi viikon kokouksessaan.

Liikennemerkki

Eduskunta hyväksyi keväällä 2020 tieliikennelain muutoksen, jossa säädetään muun muassa kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen myöntämisestä. Uudistuksen tavoitteena oli tehostaa kotiin tuotavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoamalla työntekijöille parempia pysäköintimahdollisuuksia. Lakimuutos astui voimaan 1. kesäkuuta 2020.

Kaupunki päättää kotihoidon pysäköintitunnusten ja -lupien käyttöönotosta, käytöstä ja maksullisuudesta oman harkintansa mukaan. Vuoteen 2024 asti Porin kaupungin myöntämät Satakunnan hyvinvointialueen kotihoidon työntekijöiden pysäköintiluvat ovat olleet hyvinvointialueelle maksuttomia. Useat kaupungit ovat kuitenkin viime vuosina alkaneet periä kotihoidon pysäköintiluvista maksua, ja myös Porin kaupunki esittää nyt lupien muuttamista maksullisiksi siten, että hyvinvointialueelta perittäisiin pysäköintiluvista jatkossa sadan euron vuosittainen lupamaksu. Koska kyseessä on hyvinvointialueen järjestämä palvelu, tulisi myös lupien hallinta ja luparekisterin ylläpito jatkossa organisoida hyvinvointialueen kautta.

Pysäköintitunnuksen voivat lain mukaan saada sekä yksityiset että julkiset toimijat silloin, kun ne toteuttavat hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia lakisääteisiä tehtäviä. Pysäköintitunnusta saa käyttää pysäköintiin vain hyvinvointialueen järjestämissä työtehtävissä ja pysäköintiin saa käyttää vain pysäköintitunnuksessa mainittua ajoneuvoa. Kaupungin myöntämien kotihoidon pysäköintitunnusten ja -lupien käyttö rajautuu kaupungin katutilaan ja kaupungin hallinnoimille yleisille pysäköintialueille. Pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saa kotihoidon työtehtäviä suoritettaessa pysäköidä liikenteenohjauslaitteella osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta. Ajoneuvon voi myös jättää kaupungin hallinnoimalle maksulliselle alueelle ilman maksun suorittamista tai aikarajoitetulle alueelle aikarajoitusta pidemmäksi aikaa. Pysäköintikieltoalueelle pysäköivän tulee kuitenkin noudattaa erityistä varovaisuutta ja harkintaa, eikä pysäköinti saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa muulle liikenteelle.

Tekninen lautakunta käsittelee kotihoidon pysäköintilupien muutosesitystä kokouksessaan tiistaina 2. huhtikuuta, jonka jälkeen asian käsittely etenee kaupunginhallitukselle. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Porin kaupunginvaltuusto. Pysäköintilupamuutosten on tarkoitus astua voimaan 1. kesäkuuta 2024.