Etualalla takaapäin oppilaita ja taustalla rakennustyömaan seiniä

Koulumatkaselvitys tukena Pohjois-Porin lasten turvallisen liikkumisen varmistamisessa

Pohjoisväylän koulu aloittaa toimintansa uudessa Pohjois-Porin monitoimitalossa tulevana syksynä. Pohjoisväylän koulupiirissä asuvat lapset ja vanhemmat pääsivät viime viikolla tutustumaan alueen kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen turvallisuutta käsittelevään koulumatkaselvitykseen. Selvityksen tavoitteena on saada lapset omaksumaan turvallisimmat kulkureitit hyvissä ajoin ennen koulun alkua.

Etualalla takaapäin oppilaita ja taustalla rakennustyömaan seiniä

– Monitoimitalon ja alueen infran rakentumisen myötä keskustelu koulumatkaselvityksen laatimisesta käynnistyi jo hyvissä ajoin viime vuoden puolella. Lasten turvallinen liikkuminen koulumatkoilla ja omassa lähiympäristössä on kodin ja koulun yhteinen asia, ja haluamme omalta osaltamme taata lapsille mahdollisimman turvalliset olosuhteet. Liikennesuunnitteluinsinööri Jenna Willman sai keväällä vapaat kädet ideoida selvityksen sisältöä, ja lopputuloksesta tuli koko työryhmän mielestä erittäin kattava ja monipuolinen, kertoo perusopetuksen rehtori Aki Kerminen.

Turvallista liikkumista tarkastellaan koulumatkaselvityksessä niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin joukkoliikenteenkin näkökulmasta. Selvityksessä käydään läpi muun muassa Pohjois-Porin alueen suositeltavia kulkureittejä, autoliikenteen vilkkaimpia saapumissuuntia sekä yleisimpiä onnettomuus- ja vaaranpaikkoja. Lisäksi selvityksessä huomioidaan monitoimitalon toisen vaiheen rakentamisen vaikutukset alueen liikenteeseen.

– Toivomme, että materiaaliin perehdyttäisiin kodeissa ajan kanssa ja tulevia koulumatkoja käytäisiin kävelemässä ja pyöräilemässä yhdessä. Näin reitit ja niiden varrella mahdollisesti sijaitsevat vaaranpaikat konkretisoituisivat, sanoo liikenneinsinööri Eija Riihimäki.

Lapsia ja nuoria halutaan myös kannustaa kävelemään ja pyöräilemään entistä enemmän. Porissa on hyvät mahdollisuudet liikkumiseen, sillä kaupungissa on yli 350 kilometriä kävely- ja pyöräilyväyliä sekä tasainen ja helposti kuljettava maasto.

– Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat myös fiksuja tapoja liikkua paikasta toiseen. Viisas liikkuminen säästää rahaa, edistää terveyttä ja on hyväksi ympäristölle. Kun arkimatkojen kävelemisestä ja pyöräilemisestä tulee totuttu tapa jo pienenä, on aikuisenakin helppo valita terveellisempiä ja kestävämpiä kulkutapoja, jatkaa Kerminen.

On myös hyvä muistaa, että vilkas autoliikenne ja koulun ympäristön saattoliikenne saattavat aiheuttaa lapsissa turvattomuuden tunnetta. Auto- ja saattoliikenteen määrä vähenee ja lasten liikkumisen turvallisuus kasvaa, kun yhä useampi lapsi kävelee tai pyöräilee kouluun.

– Jos koulumatka on pitkä, voi lapsen viedä autolla turvalliselle jättöpaikalle muutaman sadan metrin päähän koulusta. Näin hän pääsee nauttimaan ulkoilun hyödyistä, eikä koulun ympäristöön synny ylimääräistä autoliikennettä, muistuttaa Riihimäki.

Käytännön vinkeistä apua turvallisen liikkumisen harjoitteluun

Vaikka koulumatkaselvitys onkin suunnattu Pohjois-Porin asukkaille, on raporttiin kerätty myös käytännönläheisiä turvallisen liikkumisen harjoitteluun kannustavia vinkkejä, jotka soveltuvat käytettäviksi asuinalueesta riippumatta. Selvitykseen kannattaa siis tutustua, vaikkeivat omat lapset olisikaan menossa juuri Pohjoisväylän kouluun.

Uusi koulureitti kannattaa kulkea yhdessä lapsen kanssa alusta loppuun useampaan kertaan ennen koulun alkua. Liikkumisen lomassa lasta voi ohjata kiinnittämään huomiota erilaisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi kulman takaa yllättäen tuleviin kanssaliikkujiin tai kasvillisuuden muodostamiin näkemäesteisiin. Kun perusasiat ovat hallussa, voi lapsen antaa toimia itsenäisesti ja seurata itse vierestä. Näin lapselle jää reitin lisäksi mieleen myös turvallisia toimintatapoja, kun aikuisen antamat ohjeet yhdistyvät tiettyihin paikkoihin. Itsenäisen pyöräilyn lapsi voi aloittaa vasta, kun hän hallitsee liikkumisen turvallisesti kävellen.

Lasten kanssa on hyvä yhdessä miettiä, millainen on turvallisin reitti kouluun ja takaisin kotiin, ja miksi esimerkiksi lyhyin reitti ei välttämättä aina ole se paras vaihtoehto. Näkemäesteiden osalta voidaan pohtia, miten ne eroavat toisistaan eri vuodenaikojen mukaan ja miten ne vaikuttavat lapsen näkyvyyteen sekä hänen kykyynsä nähdä muut tienkäyttäjät. Myös kännykän käytöstä liikenteessä on tärkeää keskustella.

– Kertaus on opintojen äiti liikenteessäkin ja erilaisista toimintamalleista kannattaakin jutella yhdessä lapsen kanssa mahdollisimman usein. Hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi ”Mitä pitikään tehdä ennen tien ylittämistä?” ja ”Mitä puetaan päälle liikenteeseen, kun on pimeää?”, pohtii Riihimäki.

Pohjoisväylän koulun koulumatkaselvitys on laadittu yhteistyössä Porin kaupungin liikennesuunnittelun, joukkoliikenneviranomaisten ja Pohjoisväylän koulun henkilökunnan kanssa. Koulumatkaselvitys on lähetetty Wilman välityksellä Pohjoisväylän koulun tulevien oppilaiden vanhemmille, ja siihen voi tutustua myös kaupungin verkkosivuilla.