Kehona-näyttely, Porin lastenkulttuurikeskus ja Porin taidemuseo

KulttuuriPori 2030 -kehittämissuunnitelma on hyväksytty

KulttuuriPori 2030 –kehittämissuunnitelma on Porin kaupungin kulttuuriyksikön uusi kehittämisasiakirja. Suunnitelma esittää, miten kulttuuriyksikön ja sen palvelukokonaisuuden toimintaa kehitetään tulevina vuosina.

Kehona-näyttely, Porin lastenkulttuurikeskus ja Porin taidemuseo

Kulttuuripalvelut nauttivat Porin kaupungissa kuntalaisten arvostusta, siksi palveluiden jatkuva osallistava kehittäminen on tärkeää. Kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutukset ovat merkittävät, kulttuuri koskettaa ja vaikuttaa, kuntalaiset ovat sekä kokijoita että tekijöitä, näin asiakirjalla on merkitystä jokaiselle asukkaalle. Pori on vuonna 2030 monilla tavoin erilainen kuin tällä hetkellä, ja kulttuuri ja taide auttavat kohtaamaan muutosta sekä luomaan uusia innovatiivisia ratkaisuja.

KulttuuriPori 2030 -kehittämissuunnitelman tehtävä on omalta osaltaan vahvistaa Porin asemaa omaleimaisena ja kiinnostavana kulttuurikaupunkina. Kehittämissuunnitelma esittää, miten kulttuuri ja taide voivat olla hyvän elämän ja kaupungin kehittämisen keskiössä. Visio on tiivistetty muotoon ”Kulttuuri rakentaa Poria”.

KulttuuriPori 2030 -kehittämissuunnitelman tehtävänä on tarkastella kulttuurin ja taiteen roolia kaupungissa pitkäjänteisesti sekä asettaa kulttuurin ja taiteen edistämiselle tavoitteet. Kehittämisohjelma myös tuottaa Porille linjaukset, joiden nojalla kaupungissa toimivat tahot, myös muut kuin kaupungin omat toimijat, voivat edistää vision toteutumista.

– Vuosien valmistelutyö on vihdoin tullut päätökseen ja nyt, suunnitelman virallisen hyväksynnän jälkeen, pääsemme hyödyntämään sitä arkipäiväisessä työssämme kulttuuripalvelujen toteuttamisessa ja kehittämisessä. KulttuuriPori 2030 -kehittämissuunnitelma toimii myös vankkana selkänojana entistä monipuolisempien kulttuuripalvelujen mahdollistamisessa kuntalaisille, toteaa kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin.

Kulttuuriyksikön palvelukokonaisuus toimii entistä enemmän edellytysten luojana, mahdollistajana sekä alustana ja kokoonkutsujana. Kulttuuriyksikkö ja siihen kuuluvat toiminta- ja perusyksiköt pyrkivät toiminnallaan siihen, että kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet kuntalaisten sivistyksen, osaamisen ja hyvinvoinnin, kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn, sekä ympäristön ja rakentamisen kehittämisessä on tunnistettu Porissa suunnittelukauden loppuun mennessä.

Yhteistyössä valmisteltu KulttuuriPori 2030 -kehittämissuunnitelma hyväksyttiin vapaa-ajan lautakunnassa 14.2.2023. Suunnitelmaan voi tutustua täällä.