Handshaking bears

Kuntien yrittäjämyönteisyyttä arvioiva Kuntabarometri on jälleen auki

Suomen Yrittäjät on mitannut kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista joka toinen vuosi. Yrittäjät voivat taas arvioida oman kotikuntansa yrittäjämyönteisyyttä ja siihen liittyviä kehittämistarpeita.

Handshaking bears

Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn avulla kunnat saavat yrittäjiltä arvokasta palautetta omasta toiminnastaan, kuten esimerkiksi kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä alueen yrittäjille. Yrittäjäyhdistykset saavat puolestaan tietoa siitä, mihin asioihin pitäisi vaikuttaa yhdistysten jäsenten puolesta.

– Barometrien näkyvyys ja vaikuttavuus kaupungin yrittäjämyönteiseen profiiliin ovat nykyisin tärkeäitä. Porin elinkeinoelämän vetovoiman kehittämiseksi tarvitaan enemmän ja enemmän kaksisuuntaista viestintää. Kaupungin täytyy kehittää omia toimintojaan palveluhalua ja -kykyä parantamalla, ja pyrkiä vastaamaan yrittäjien tavoitteisiin sekä vaatimuksiin jatkuvasti parantaen, toteaa Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Kuntabarometriin voi osallistua 1. huhtikuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselyn tulokset julkaistaan 14. toukokuuta.