Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Liinaharjan entistä vanhainkotia esitetään purettavaksi

Liinaharjassa Langintiellä sijaitsevaa entistä vanhainkotirakennusta esitetään purettavaksi. Vuonna 1968 valmistunut rakennus on teknisesti huonokuntoinen, eikä sille ole enää osoitettavissa uutta käyttötarkoitusta. Tekninen lautakunta käsittelee rakennuksen purkua kokouksessaan tiistaina 30. huhtikuuta.

Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Viime vuodet rakennuksessa toimineen vastaanottokeskuksen vuokrasopimus tiloissa on päättynyt maaliskuun lopulla, ja tällä hetkellä rakennus on poliisin, pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien harjoituskäytössä. Tilojen harjoituskäyttö jatkuu siihen asti, kunnes purkutyöt käynnistyvät. Rakennuksessa on tallentavat valvontakamerat, murtohälytin sekä kiertävä vartiointi.

Vanhainkodin purkukustannuksiksi on arvioitu noin 650 000 euroa. Summa sisältää haitta-ainekartoitukset ja -purut, kaivinkone- ja kuorma-autotyöt sekä jätteenkäsittelymaksut ja täyttömaan. Rakennuksen purkaminen ei sisälly teknisen toimialan vuoden 2024 purkumäärärahoihin, joten tekniselle lautakunnalle esitetään, että kohteen purkamiseen osoitetaan määräraha Itä-Porin päiväkotihankkeelta, josta rahaa jää tänä vuonna käyttämättä päiväkodin rakentamisajankohdan siirtymisen vuoksi.

Mikäli purkuesitys ja määräraha-anomus hyväksytään, rakennukselle haetaan purkulupa rakennusvalvonnasta ja rakennus puretaan luvan myöntämisen jälkeen lupaehtojen mukaisesti. Vanhainkodin purku ajoittuu vuosille 2024 ja 2025.