Huutomerkki

Lintuinfluenssan tartuntavyöhyke lakkautetaan

Suomessa todetun H5N1-tyypin lintuinfluenssan vuoksi Ruokavirasto perusti kesällä tartuntavyöhykkeen, johon myös Satakunnan maakunta kuuluu. Lintuinfluenssatilanteen lievennyttyä Ruokavirasto lakkauttaa tartuntavyöhykkeen sekä jäljellä olevat tartuntavyöhykkeellä noudatettavana olleet määräykset. Päätös astuu voimaan 8. marraskuuta 2023.

Huutomerkki

Ruokaviraston tutkimuksissa on todettu tartuntavyöhykkeellä elokuusta 2023 alkaen ainoastaan neljä H5N1-tyypin lintuinfluenssatapausta luonnonvaraisissa linnuissa. Tartuntavyöhykkeen ulkopuolella on lisäksi todettu yksittäisiä luonnonvaraisten lintujen tapauksia. Naurulokkien joukkokuolemia ei ole enää havaittu ja naurulokit ovat siirtyneet Suomesta talvehtimisalueille. Toiminnallinen asiantuntijaryhmä on 25. lokakuuta suositellut tartuntavyöhykkeen lakkauttamista.

Taudin tilannekuvan perusteella Ruokavirasto on arvioinut, että luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatilanne tartuntavyöhykkeellä on viime viikkoina helpottanut. Lintujen syysmuuton edistymisen kautta luonnonvaraisten lintujen lukumäärä tartuntavyöhykkeellä on merkittävästi vähentynyt. Ruokavirasto katsoo, että luonnonvaraiset linnut eivät enää aiheuta sellaista kohonnutta riskiä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisestä siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin, jotta tartuntavyöhykkeen ylläpitäminen olisi välttämätöntä.

Lisätietoa aiheesta löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.