Muutoksia Valtakadun liikennejärjestelyissä tällä viikolla

Valtakadun länsipäässä välillä Katariinankatu-Vapaudenkatu tehdään tällä viikolla kaukolämmön saneeraustöitä, jotka vaikuttavat alueen liikennejärjestelyihin. Työt alkavat tiistaina 14. toukokuuta ja niiden arvioidaan valmistuvan loppuviikon kuluessa.

Valtakadun pohjoinen ajokaista välillä Katariinankatu-Vapaudenkatu suljetaan tällä viikolla ajoittain liikenteeltä, kun alueella tehdään kaukolämmön saneerauksen kaivuutöitä. Keskustan suunnasta tuleva autoliikenne ohjataan kaivuutöiden ajaksi kulkemaan Katariinankadulle ja sieltä Gallen-Kallelankadulle. Valtakadun Karjarannasta keskustan suuntaan menevä liikenne pääsee kulkemaan työmaan ohi.

Alueen kevyt liikenne ohjataan töiden ajaksi kulkemaan Valtakadun eteläiselle puolelle.

Kulloinkin voimassa olevat poikkeusjärjestelyt ilmoitetaan liikennemerkein ja kaikkien alueella liikkuvien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä.

Työmaasta vastaa Inframykrä Oy.

Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla.