Kaksi tyttöä Espoon yrittäjäkylässä

NYTin Yrityskylä Satakunta aukeaa tällä viikolla Porissa

Koululaisille suunnatun Yrityskylä Satakunnan toimintaan osallistuu jatkossa vuosittain 4400 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista, 15 kunnan alueelta.

Kaksi tyttöä Espoon yrittäjäkylässä

Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin Yrityskylä on 6. ja 9.-luokkalaisille suunnattu elämyksellinen oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. 6.-luokkalaisten Yrityskylässä oppilaat simuloivat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa fyysisessä oppimisympäristössä. Ennen Yrityskylä-päivää oppilaat tutustuvat kymmenellä oppitunnilla esimerkiksi oman talouden hallintaan, laativat työhakemuksen ja hakevat haluamaansa työpaikkaa Yrityskylässä.  

9.-luokkalaisten Yrityskylässä oppilaat johtavat tiimeinä oikeaa yritystä toiminnallisella peliareenalla.  Oppilaat muodostavat johtoryhmiä, joissa jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Varsinaiseen Yrityskylä-päivään johdattelee opettajien koulutuksen lisäksi valmis oppimateriaali, jossa tutustutaan mm. vastuulliseen yritystoimintaan ja omiin vahvuuksiin.

– Tutkimuksista tiedämme, että nuoret janoavat lisää talousopetusta ja tietoa eri aloista. On hienoa, että kunnilla on ollut alusta asti vahva halu tarjota kouluille opetussuunnitelman mukaista opetusta työelämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä. Yrityskylä tarjoaa tähän valmiin ja innostavan konseptin, jota toteutetaan yhdessä kuntien, koulujen, yritysten ja säätiöiden kanssa, kommentoi NYT Satakunnan kumppanuuspäällikkö Suvi Ylikylä-Elers.

Tutkitusti vaikuttava tapa opettaa talous- ja työelämätaitoja

Työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen opettaminen on osa peruskoulun opetussuunnitelmaa. Yrityskylä tarjoaa opettajille pedagogiikan asiantuntijoiden suunnitteleman paketin, jonka avulla lapset ja nuoret oppivat mm. oman talouden hallintaa, yhteistyötaitoja ja tärkeitä arjen taitoja. Lisäksi he tutustuvat erilaisiin aloihin, hahmottavat yhteiskunnan toimintaa ja omaa roolia kansalaisena.

– On hienoa saada oma Yrityskylä Satakuntaan. Oppilaat ja opettajat ovat aikaisemmin voineet jossakin määrin osallistua käytännön Yrityskylä-päiviin maakunnan ulkopuolella. Palaute näistä päivistä on ollut erinomaista ja siksi lähdimme kehittämään omaa Yrityskylää. Talouden ja erityisesti oman talouden ymmärrys ja hallinnan oppisen merkitys korostuu tässä ajassa. Opetuksen pelillistäminen, yhdessä tekeminen, kokemuksellisuus ja tekemällä oppiminen mahdollistavat monipuolisen oppimisprosessin. Oma kylä osaltaan kehittää maakunnan yhtenäisyyttä, alueen oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, kommentoi toimialajohtaja Esa Kohtamäki.

Yrityskylä vaikuttaa myös tutkitusti talousosaamiseen ja tulevaisuuden työelämätaitoihin. Oppiminen Yrityskylässä perustuu pelilliseen oppimiseen ja roolikokemukseen, jossa nuoret pääsevät eläytymään omaan ammattiinsa ja tehtäviinsä. Yrityskylän vaikuttavuutta on tutkittu Vaasan ja Tampereen yliopistoissa.

Nuoret työskentelevät Yrityskylässä aidoissa yrityksissä ja ammateissa

Yrityskylässä 6. ja 9.-luokkalaisilla on aitoja työtehtäviä, jotka rakennetaan yhdessä kumppaneiden kanssa. He saavat käsityksen siitä, millaista työskentely eri ammateissa voi olla ja millaisia taitoja eri tehtävissä tarvitaan. Yrityskylä Satakunnan toiminnassa ovat mukana Satakunnan Osuuskauppa, OP Länsi-Suomi, MTK Satakunta, Martela, Yle, Teollisuuden Voima, Porin Leipä, Keräämö, LähiTapiola Länsi-Suomi, John Deere, Lehmus Roastery, Yksityisyrittäjäin säätiö, Anja ja Jyrki Jaakkolan säätiö, Tmi Kaisa Maritta, Boliden Harjavalta, Saastamoisen säätiö ja Suomen Metsäsäätiö.

Yrityskylä Satakunnan toimintaan osallistuvat kaikki kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset Eurasta, Eurajoelta, Harjavallasta, Huittisista, Jämijärveltä, Kankaanpäästä, Karvialta, Kokemäeltä, Merikarviasta, Nakkilasta, Pomarkusta, Porista, Raumalta, Säkylästä ja Ulvilasta. Yrityskylä Satakunta sijaitsee Porin keskustassa ja toiminta alkaa lokakuussa yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylä-päivillä. Kuudesluokkalaisten Yrityskylä-toiminta alkaa samoissa tiloissa keväällä 2024.

Yritysten ja säätiöiden lisäksi Yrityskylän toimintaa rahoittavat kunnat ja kaupungit sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Yrityskylät sijaitsevat jo 14 paikkakunnalla Suomessa ja toimintaan osallistuu vuosittain lähes 90 % kaikista 6. ja 9.-luokkalaisista, eli yli 100 000 lasta ja nuorta vuodessa.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja. NYT tarjoaa erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -ympäristöjä esikoulusta 2.asteelle. NYT on osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestö perustettiin kesäkuussa 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa.