Porin pääkirjasto kadulta nähtynä

Pääkirjaston hankesuunnitteluvaihe käynnistyy huhtikuussa

Tekninen toimiala on pyytänyt tarjoukset Porin kaupungin pääkirjastorakennuksen hankesuunnittelun toteuttamisesta. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kuudelta eri toimijalta, ja hankesuunnittelun tekijäksi valittiin edullisimman tarjouksen tehnyt Ilo Arkkitehdit Oy. Hankesuunnitteluvaiheen arvioidaan valmistuvan loppuvuonna 2024.

Porin pääkirjasto kadulta nähtynä

Porin pääkirjastorakennuksen hankesuunnittelun tarjouspyyntö julkaistiin avoimella menettelyllä Tarjouspalvelu.fi-portaalissa 9. helmikuuta. Määräaikaan 5. maaliskuuta kello 12 mennessä tarjouksen jättivät ARCO Architecture Company Oy, Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Heiskanen Oy, HIMLA arkkitehdit Oy, Ilo Arkkitehdit Oy, LPR-arkkitehdit Oy sekä UKI Arkkitehdit Helsinki.

Kaikki saadut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset. Hankinnan valintaperusteena oli edullisin kokonaishinta ja hankesuunnittelun toteuttajaksi valittiin Ilo Arkkitehdit Oy.

Pääkirjaston hankesuunnittelun arvioidaan käynnistyvän huhtikuun aikana ja valmistuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen hankesuunnitelma viedään päätöksentekoon lautakunnille. Lopullisen päätöksen hankesuunnitelman hyväksymisestä tekee Porin kaupunginhallitus.

Hankeselvitysvaiheessa hankkeen lopullista kokoa, korjausten laajuutta, aikataulua ja budjettia selvitetään tarkemmin kaupunginhallituksen helmikuussa 2024 hyväksymän tarveselvityksen pohjalta.