Valokuva pääkirjastosta

Pääkirjaston ja kansalaisopiston tarveselvitykset lautakuntien käsittelyyn

Porin pääkirjaston ja kansalaisopiston palveluiden tulevaisuuden tarpeita on kartoitettu tiloissa teetettyjen tarveselvitysten avulla. Tarveselvitysten lähtökohtana on etsiä tilaratkaisuja, jotka muodostavat monikäyttöisiä kokonaisuuksia, joissa tilat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja joissa tilojen yhteiskäyttöisyyttä edistetään. Ensimmäisenä tarveselvitysten hyväksymistä käsittelevät vapaa-ajan lautakunta tiistaina 23. tammikuuta sekä sivistyslautakunta tiistaina 30. tammikuuta.

Valokuva pääkirjastosta

Pääkirjaston ja kansalaisopiston kiinteistön tarveselvitykset laadittiin yhteistyössä teknisen toimialan johtaman monialaisen asiantuntijatyöryhmän kanssa kesän ja syksyn 2022 aikana. Selvitykset toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kirjaston ja kansalaisopiston johdon ja henkilöstön kanssa, ja henkilöstöä ja käyttäjiä osallistettiin prosessin aikana monipuolisesti. Tarveselvitysten tarkoituksena oli kartoittaa kirjaston ja kansalaisopiston toimintojen tulevaisuuden tarpeet pohjatyönä hankesuunnittelun käynnistämiselle. Selvitysten pohjalta hankkeiden lopullista kokoa, korjausten laajuutta, aikataulua ja budjettia päästään hankeselvitysvaiheessa selvittämään tarkemmin. 

Tarveselvitykset vietiin päätöksentekoon ensimmäisen kerran marraskuussa 2022. Selvitysten käsittelyssä päätettiin kuitenkin ottaa aikalisä, jonka myötä ratkaisuvaihtoehtoja kirjaston ja kansalaisopiston toimintojen sijoittamiseksi lähdettiin vuonna 2023 tarkastelemaan aiempaa laajemmin. Nyt uudelleenkäsittelyyn tuotavissa tarveselvityksissä lähtöajatuksena on, että toiminnot voivat sijoittua myös eri rakennuksiin ja kirjaston yhteyteen voidaan tuoda muitakin toimintoja.

Gallen-Kallelankadulla sijaitsevaa kirjaston ja kansalaisopiston kiinteistöä ei ole peruskorjattu mittavasti vuoden 1976 käyttöönoton jälkeen, ja vuonna 2020 teetetyn kuntotutkimuksen perusteella rakennus on täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennukseen on tehty viime vuosien aikana erilaisia korjaustoimenpiteitä ja käyttäjien toimintaa turvaavia toimia, joiden avulla on varmistettu tilojen turvallinen käyttö. 

Sekä kirjaston että kansalaisopiston toiminnan luonne ja tarpeet ovat käyttövuosien aikana muuttuneet merkittävästi, ja kiinteistöön kohdistuva volyymi on kasvanut. Tarveselvityksissä nousi esiin, että kirjastolla ja kansalaisopistolla on monenlaisia ongelmia nykyisten tilojensa suhteen. Pääkirjastolla on käytössään laajasti tilaa, mutta tiloissa on muun muassa turvallisuuteen, kuntoon ja arkkitehtuuriin liittyviä käyttöhaasteita. Kirjaston toiminta on mahdollista sijoittaa nykyistä pienempiin neliöihin, mutta vastaavasti tilojen tulisi olla nykyistä avarampia ja muunneltavampia. Kansalaisopiston toiminta on kasvanut, eikä kaikkia toivottuja toimintoja pystytä tällä hetkellä tuottamaan nykyisissä tiloissa. Lisäksi tiloissa on haasteita turvallisuuden osalta. Tulevaisuuden tarpeet huomioiden kansalaisopiston tilat ovat tällä hetkellä liian pienet. Osana tarveselvitystä toteutettiin myös avoin kysely, jossa kaupunkilaiset sekä kirjaston ja kansalaisopiston henkilöstö saivat vastata kiinteistön tiloihin liittyviin kysymyksiin. Molempien toimijoiden tilat saivat kaupunkilaisilta sekä henkilökunnalta heikon tai keskinkertaisen arvosanan, mikä kertoo muutoksen tarpeellisuudesta.

Asiantuntijatyöryhmän mukaan pääkirjaston ja kansalaisopiston tilatarpeet saadaan jatkossakin mahtumaan nykyiseen kiinteistöön. Kirjastolla ja kansalaisopistolla ei kuitenkaan ole keskenään merkittävää synergiaetua, joten toiminnot voivat hyvin sijoittua myös eri kohteisiin. Toimintojen sijoittumista lähdetään selvittämään tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa. Kirjaston, nuorisotalon ja Ohjaamon tilatarpeiden osalta tullaan selvittämään vaihtoehtoa, jossa toiminnot sijoittuisivat tulevaisuudessa nykyiseen kirjastorakennukseen. Kansalaisopiston uusien tilojen osalta tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa toiminnot siirtyisivät Liisanpuistoon.

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee pääkirjaston tarveselvitystä kokouksessaan tiistaina 23.1. Kansalaisopiston tarveselvitystä käsitellään sivistyslautakunnassa tiistaina 30.1. Vapaa-ajan lautakunnalta ja sivistyslautakunnalta asia etenee tekniselle lautakunnalle. Tarveselvitysten lopullisen hyväksynnän tekee Porin kaupunginhallitus.