Valokuva, jossa henkilöt allekirjoittavat sopimuksen

Palmgren-konservatorio ja WinNova jatkosopimukseen musiikkialan ammatillisen koulutuksen järjestämisestä

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Porin kaupungin ylläpitämä Palmgren-konservatorio ovat solmineet jatkosopimuksen musiikkialan ammatillisen koulutuksen järjestämisestä. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se kattaa musiikkialan ammatillisen perustutkintokoulutuksen muusikon ja musiikkiteknologin osaamisaloilla.

Valokuva, jossa henkilöt allekirjoittavat sopimuksen

WinNova toimii koulutuksen järjestäjänä, ja se ostaa musiikkialan ammatillisten tutkinnon osien toteutuksen Palmgren-konservatoriolta. Kyseinen toimintamalli on otettu käyttöön vuonna 2013, kun musiikkialan koulutuksen järjestämislupa siirtyi Porin kaupungilta WinNovalle. 

Solmittu jatkosopimus vahvistaa molempien sopimusosapuolten selkeän yhteisen tahtotilan sitoutua musiikkialan koulutuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen Satakunnassa. WinNovan vahva monialainen ammatillisen koulutuksen osaaminen sekä Palmgren-konservatorion mahdollisuudet toteuttaa musiikkialan koulutusta synergiassa taiteen perusopetuksen koulutustoiminnan kanssa luovat erinomaisen pohjan musiikkialan ammatillisen koulutuksen menestykselle. 

Aiempi yhteistyö luo yhteiselle toiminnalle hyvän pohjan, mitä on jatkossa mahdollista kehittää edelleen.

– WinNovalle musiikkialan koulutus tarjoaa hienon mahdollisuuden koulutustarjontaan erityisesti oppilaitoksen monialaisuuden toteutumiseksi, toteaa WinNovan rehtori Juha Vasama.

– Olen hyvin iloinen Palmgren-konservatorion pedagogiselle henkilöstölle yhteistyön tarjoamasta mahdollisuudesta kehittää musiikkialan koulutusta monipuolisesti kansainvälisyys sekä työelämän tarpeet huomioiden”, sanoo Palmgren-konservatorion rehtori Eeva-Maija Talasma

Musiikkialan ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua läpi vuoden jatkuvassa haussa, sekä ysiluokkalaisille suunnatussa kevään yhteishaussa. Opinnoissa on mahdollista suuntautua klassiseen tai rytmimusiikkiin.