Päivähoito

Pasaasin päiväkodin hankesuunnitelma lautakuntien käsittelyyn

Keskustan ja Itä-Porin alueen varhaiskasvatustarpeita palvelevan Pasaasin päiväkodin hankesuunnitelma on valmistunut. Herralahden puretun koulun tontille sijoittuva väliaikainen vuokrapäiväkoti vastaisi toteutuessaan sekä varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun että alueen tilatarpeisiin. Hankesuunnitelman hyväksymistä käsitellään sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksissa tiistaina 8. elokuuta.

Päivähoito

Keskustan ja Itä-Porin alueen varhaiskasvatuksen palvelutarvetta selvitettiin ennen hankesuunnitelman laatimista. Taustaselvityksessä todettiin, että keskustaan ja itäiselle palvelualueelle tarvitaan lisää tiloja erityisesti palvelujen tarpeen kasvun ja nykyisten tilojen kunnon vuoksi. Muun muassa varhaiskasvatuslain muutokset, varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvu sekä Ukrainan sotaa paenneiden perheiden subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus vaikuttavat henkilöstö- ja tilatarpeisiin.

Tilatarpeiden täyttämiseksi selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja, kuten markkinoilla olevien tilojen ja kaupungin omien olemassa olevien tilojen hyödyntämistä sekä uudisrakentamista omaan taseeseen. Vaihtoehdot jouduttiin kuitenkin hylkäämään tilatarpeiden väliaikaisuudesta johtuvien korkeiden kustannusten sekä sopivien tarjolla olevien tilojen puutteen vuoksi.

Lautakunnille nyt esiteltävän hankesuunnitelman pohjana oleva Herralahden ja Herttuan puretun koulun tontille sijoittuva väliaikainen vuokrapäiväkoti on sekä toiminnallisesti että taloudellisesti paras ratkaisu nykyisten tilatarpeiden täyttämiseksi. Keskustan alueelle sijoittuessaan väliaikainen tila palvelisi samalla myös koko kaupungin tarpeita, sillä uusia väliaikaisia tiloja pystyttäisiin käyttämään väistötiloina muiden päiväkotirakennusten mahdollisten peruskorjausten aikana.

Hankesuunnitelman tavoitteena on, että päiväkoti vuokrattaisiin viideksi vuodeksi, jonka lisäksi rakennukselle olisi tarvittaessa olemassa vielä kolmen vuoden varaus. Päiväkoti voisi aloittaa toimintansa keväällä 2024.

Pasaasin päiväkodin hankesuunnitelman valmistelusta on vastannut teknisen toimialan ja sivistystoimialan asiantuntijoista koostuva hankesuunnittelutyöryhmä. Lopullisen päätöksen hankesuunnitelman hyväksymisestä tekee kaupunginhallitus.