Pohjois-Porin monitoimitalon ensimmäinen vaihe valmistuu kesällä – työturvallisuus isossa roolissa läpi hankkeen

Lotskerin, Tuulikylän, Toejoen ja Ruosniemen risteyskohtaan kohoavan Pohjois-Porin monitoimitalon rakennustyömaa on sijoittunut ensimmäiselle sijalle Satakunnan vuoden 2022 työturvallisuuskilpailussa. Monitoimitalon rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa ja noin 600 alakouluoppilasta palveleva rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa. Loppukesällä käynnistyy myös hankkeen toinen vaihe, jossa alakoulun yhteyteen rakennettaan tilat yläkoululle.

– Monitoimitalon ensimmäisen vaiheen rakennustyöt aloitettiin marraskuussa 2021, ja rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti. Rakennuksen runko on valmis, muuraustyöt hyvällä mallilla ja työmaalla tehdään parhaillaan sisävaiheen talotekniikkatöitä. Talotekniikan mittauksia ja käyttöönottoa tehdään kesäkuussa ja piha-alueen työt valmistuvat käyttökuntoon heinäkuun aikana, kertoo rakennuttajainsinööri Miika Pennanen Porin kaupungilta. 
 
Monitoimitaloon valmistuu 1.–6. luokan opetustilojen lisäksi tilat kahdelle varhaiskasvatuksen ryhmälle, 80 hengen henkilökunnalle, lähikirjastolle, hammashuollolle sekä oppilashuollolle. Toisen vaiheen valmistuttua kaksikerroksisen rakennuksen pinta-ala tulee olemaan yhteensä yli 11 500 neliömetriä (brm2). Laajennuksen osuus hankkeessa on 3000 m2. 
 

Menestystä Satakunnan alueen talonrakennustyömaiden välisessä työturvallisuuskilpailussa 
 
– Saimme maaliskuussa hienoja uutisia, kun selvisi, että 1. sija kisassa vuoden 2022 turvallisimmasta työmaasta on myönnetty monitoimitalon ensimmäisen vaiheen pääurakoitsijana toimivalle Skanska Talonrakennus Oy:lle. Se oli merkittävä tunnustus sekä urakoitsijalle että myös meille työn tilaajan edustajille, iloitsee teknisellä toimialalla turvallisuuskoordinaattorina toimiva Jari Mäkisalo. 
 
Työturvallisuuskilpailun arviointikriteerinä toimii talonrakennustyömaiden työturvallisuuden havainnointimenetelmä eli TR-mittari. TR-mittauksilla havainnoidaan työmaiden keskeisiä tapaturmiin vaikuttavia asioita, kuten esimerkiksi putoamissuojauksia, koneita, telineitä, valaistusta ja pölyisyyttä sekä henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä. 
 
– Yhteistyö pääurakoitsijan kanssa on toiminut hyvin heti alusta alkaen, ja työturvallisuuden rooli on koettu erittäin tärkeäksi läpi hankkeen. Palautteet työturvallisuudesta ja puhtaudenhallinasta on otettu hyvin vastaan, ja asioita on viety rakentavasti yhdessä eteenpäin. Myös kaikki tarvittavat kirjalliset dokumentit ovat olleet kiitettävällä tasolla ja hyvin saatavilla, kiittelee hankkeen projektipäällikkönä toimiva Pennanen.  

Työturvallisuuden tärkeys tunnistetaan myös kaupungin toiminnoissa, ja se on vahvasti läsnä kaikessa tekemisessä. On tärkeää, että työkohteissa vältytään tapaturmilta ja työntekijät pääsevät terveinä ja ehjinä työpäivän jälkeen kotiin.  

– Esimerkiksi riskien arviointien tekemiseen kiinnitetään tällä hetkellä paljon huomiota ja työsuojeluhenkilöstö antaa siihen tarvittaessa apuja. Myös työturvallisuuden sähköistä hallintajärjestelmää olemme kehittäneet jo vuosien ajan, summaa Mäkisalo.  

– Pohjois-Porin monitoimitalon työmaalla suoritamme viikoittain 1–3 valvontakäyntiä, joiden aikana pyrimme varmistamaan, että kaikki rakennuttajan edellyttämät työturvallisuustehtävät tulevat hyvin hoidetuiksi. Valvonta on aktiivista hankkeen alusta loppuun asti, ja pääpaino on erityisen vaarallisissa töissä, kuten esimerkiksi nosto- ja paalutustöissä, kvartsipölyn hallinnassa sekä putoamissuojauksista huolehtimisessa. Tärkeää on myös henkilösuojainten asianmukainen käyttö, siisteys sekä talviaikana ulkoalueiden liukkaudentorjunta. Turvallisuuskoordinaattorin roolissa teen kohteessa välillä myös itse TR-mittauksia, joiden tuloksia vertaillaan sitten työmaalla tehtyihin TR-mittauksiin, jatkaa Mäkisalo.  

Vuosittain järjestettävän työturvallisuuskilpailun palkinnon myöntävät Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Talonrakennusteollisuuden Satakunnan piiri sekä Rakennusliiton Satakunnan aluejärjestö. Toiselle sijalle kilpailussa sijoittui Prepon Oy:n työmaa Kiinteistö Oy Porin Leijona – peruskorjaus ja kolmannelle sijalle Hartela Länsi-Suomi Oy:n Karin Kampus. Rakennusteollisuuden tiedote aiheesta on luettavissa oheisesta linkistä.  

Monitoimitalohankkeen toisen vaiheen kilpailutus käynnissä 

Hankkeen toinen vaihe koskee noin 350 oppilaan yläkoululaajennuksen rakentamista nyt valmistuvan alakoulun yhteyteen. Lisäksi toiseen vaiheeseen sisältyy erillisen väestönsuojarakennuksen rakentaminen. Toisen vaiheen toteutumiseen varauduttiin jo monitoimitalon suunnitteluvaiheessa muun muassa isommilla ruokailu- ja liikuntatiloilla.  

Toisen vaiheen kilpailutus on parhaillaan käynnissä, ja tarjousten jättöaika päättyy maaliskuun lopulla. Tämän jälkeen urakoitsijoiden kanssa käynnistetään selonottoneuvottelut, ja neuvotteluiden päätyttyä ehdotukset valittavista urakoitsijoista viedään päätöksentekoon. 

– Monitoimitalon toisen vaiheen työt on tarkoitus päästä aloittamaan heti elokuussa 2023, kun rakennuksen ensimmäinen vaihe on vastaanotettu. Urakka-aika on reilun vuoden mittainen ja kokonaisuudessaan monitoimitalohankkeen on tarkoitus valmistua marraskuussa 2024. Ennen kouluvuoden alkamista työmaa aidataan siten, että koululaisten on mahdotonta päästä työmaalle. Lisäksi koko hankkeen ajan tullaan tekemään koulun ja työmaan välistä yhteistyötä turvallisuusasioissa. Asiaa seurataan päivittäin ja turvallisuuspuutteet tullaan korjaamaan välittömästi. Päätöksen koulun alkamisajankohdasta tekee Porin kaupungin sivistystoimiala, kertoo Pennanen.  

Infran rakentaminen etenee suunnitellusti  

Pappilanpuistikon ja Koillistuulentien jalankulku- ja pyörätiet sekä osa Pohjoisväylän kevyen liikenteen väylistä avattiin liikenteelle sorapintaisina vuoden 2022 lopulla. Monitoimitalon pohjoispuolella oleva osuus Pohjoisväylän jalankulku- ja pyörätiestä pidetään toistaiseksi vielä suljettuna turvallisen työmaaliikenteen varmistamiseksi.   

Monitoimitalon ympäristön ajoradat pidetään suljettuina siihen asti, kunnes Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon liikenneympyrän ensimmäinen päällystyskerros on tehty ja ympyrä on liikennöitävissä. Tämä tapahtuu viimeistään heinäkuussa 2023.  

– Kesällä 2023 tehdään myös uusien katujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden päällystys- ja vihertöitä. Lisäksi osa meluvallien istutustöistä ja alikulkusiltojen viimeistelytyöt tehdään tulevana kesänä. Päällystys- ja vihertyöt jatkuvat kesällä 2024 toisella päällystyskerroksella sekä puiden istutuksilla. Monitoimitalon kohdalla katualueiden viimeistelytöitä päästään tekemään keväällä 2025, kertoo rakennuttajarakennusmestari Jari Lehesvuori
 
Monitoimitalon pohjoispuolella sijaitsevan uuden asuntoalueen tontteja päästään tämänhetkisen arvion mukaan luovuttamaan kesällä 2024, kun alueen asuinkadut ja viheralueet ovat valmistuneet. Asuntoalueelle tulee luovutettavaksi 34 omakotitonttia, yksi asuin- ja pienyritystoimintaan osoitettu tontti, kolme rivitalokorttelia sekä yksi asuin- ja palvelurakennusten korttelialueeksi osoitettu kortteli. 

Työmaan kuulumisia ja projektin edistymistä voi seurata Pohjois-Porin monitoimitalon hankesivuilla osoitteessa www.pori.fi/pohjois-porin-monitoimitalo