Pohjois-Porin monitoimitalon ympäristön kulkuyhteydet avataan liikenteelle perjantaina

Alueen uudet katuyhteydet avataan liikenteelle perjantaiaamupäivän aikana 4. elokuuta ja sivukatujen väistämisvelvollisuuksiin tulee muutoksia. Liikennejärjestelyihin on syytä tutustua hyvissä ajoin etukäteen monitoimitalon yhteydessä toimivan Pohjoisväylän koulun oppilaiden koulutien turvaamiseksi.

Kuluneen kesän aikana on tehty uusien katujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden päällystys-, kiveys- ja vihertöitä, alikulkusiltojen viimeistelytöitä, rakennettu Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon liikenneympyrä sekä asennettu liikennemerkkejä.

Kaikille uusille katuyhteyksille on nyt tehty ensimmäinen päällystyskerros. Uusien katujen avaamisen myötä Pappilanpuistikko ja Koillistuulentie muuttuvat pääkaduiksi ja sivukadut väistämisvelvollisiksi. Aiemmin väistämisvelvollisiksi ovat muuttuneet Apollontien sekä Pappilanpuistikon sivukadut. Pappilanpuistikon ja Jääräntien risteys on tasa-arvoinen ja siihen on tulossa korotettu liittymäalue vielä syksyn 2023 aikana.

Pohjoisväylän etelänpuoleinen jalankulku- ja pyörätie pidetään monitoimitalon kohdalta toistaiseksi edelleen suljettuna monitoimitalon toisen vaiheen rakennustöihin liittyvän turvallisen työmaaliikenteen varmistamiseksi. Järjestelyn tarkoituksena on välttää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kohtaaminen työmaan liikenteen kanssa.

Alueella tehdään vielä joitakin viimeistelytöitä syksyn aikana. Päällystys- ja vihertyöt jatkuvat kesällä 2024 toisella päällystyskerroksella sekä muun muassa puiden istutuksilla. Monitoimitalon kohdalla katualueiden viimeistelytöitä päästään tekemään keväällä 2025.

Pohjois-Porin monitoimitalon 1. vaihe, alakoulu ja esikoulu on otettu vastaan 1. elokuuta ja siltä osin koulu aloittaa toimintansa torstaista 10. elokuuta alkaen. Koulun piha-alue on kaupunkilaisten käytössä 1. elokuuta alkaen kouluajan ulkopuolella. Piha-alueella pyörät tulee jättää niille varatuille paikoille. Piha-alueella liikennöinti on sallittu ainoastaan huoltoliikenteelle.

Työmaan kuulumisia ja projektin edistymistä voi seurata Pohjois-Porin monitoimitalon hankesivuilla osoitteessa www.pori.fi/pohjois-porin-monitoimitalo

Koulumatkaselvitys tukena lasten turvallisen liikkumisen varmistamisessa

Pohjoisväylän koulupiirissä asuville perheille julkaistiin alkukesästä alueen turvallisuutta käsittelevä koulumatkaselvitys. Turvallista liikkumista tarkastellaan niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin joukkoliikenteenkin näkökulmasta. Selvityksessä käydään läpi muun muassa Pohjois-Porin alueen suositeltavia kulkureittejä, autoliikenteen vilkkaimpia saapumissuuntia sekä yleisimpiä onnettomuus- ja vaaranpaikkoja. Lisäksi selvityksessä huomioidaan monitoimitalon toisen vaiheen rakentamisen vaikutukset alueen liikenteeseen.

Raporttiin on kerätty käytännönläheisiä turvallisen liikkumisen harjoitteluun kannustavia vinkkejä, jotka soveltuvat käytettäviksi asuinalueesta riippumatta.

Uusi koulureitti kannattaa kulkea yhdessä lapsen kanssa alusta loppuun useampaan kertaan ennen koulun alkua. Liikkumisen lomassa lasta voi ohjata kiinnittämään huomiota erilaisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi kulman takaa yllättäen tuleviin kanssaliikkujiin tai kasvillisuuden muodostamiin näkemäesteisiin. Kun perusasiat ovat hallussa, voi lapsen antaa toimia itsenäisesti ja seurata itse vierestä. Näin lapselle jää reitin lisäksi mieleen myös turvallisia toimintatapoja, kun aikuisen antamat ohjeet yhdistyvät tiettyihin paikkoihin. Itsenäisen pyöräilyn lapsi voi aloittaa vasta, kun hän hallitsee liikkumisen turvallisesti kävellen. Myös kännykän käytöstä liikenteessä on tärkeää keskustella. Kaikkia alueella liikkuvia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota turvalliseen liikennekäyttäytymiseen oppilaiden koulutien turvaamiseksi.