Porin Leijona -virastotalon julkisivu

Poriin valmistuu 12 toimijan yhteinen työympäristö ja yhteinen palvelupiste

Porin Leijonan kiinteistöön osoitteessa Yrjönkatu 6 on valmistunut valtion toimitilastrategian mukainen kahdentoista toimijan yhteinen työympäristö ja seitsemän toimijan yhteinen palvelupiste. Kahdeksankerroksiset toimitilat on muutettu nykyaikaisiksi toimistotiloiksi. Tilat otetaan käyttöön 14. joulukuuta, ja yhteinen palvelupiste aloittaa toimintansa 18. joulukuuta.

Porin Leijona -virastotalon julkisivu

Rakennukseen toteutettiin noin 7 400 neliön edestä monitilamallisia, toimijoiden yhteisiä toimistotiloja ja työkahvila sekä yhteinen palvelupiste, vihkitilat, yhteiskehittelyalueita ja kokouskeskus. Tilaratkaisu kokoaa kaksitoista toimijaa kymmenestä osoitteesta yhteen osoitteeseen. Valtion toimijoiden osalta vuokra-ala pienenee noin 4 000 neliötä, ja valtion vuokrakustannuksissa säästetään yli 300 000 euroa vuodessa.

Uudistetun toimistotalon käyttäjiksi tulevat Satakunnan TE-toimisto, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Maanmittauslaitos, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ja Keha-keskus, Palkeet, Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ja aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualue (Hake), Ruokavirasto, Valtori, Finnvera, Business Finland ja Porin kaupunki. Kokonaisuudessaan muutos koskee noin 480:tä henkilöä.

– Porin Leijonan hanke on ollut vuosia kestänyt projekti sekä meille että asiakasorganisaatioille ja Porin kaupungille. Olemme yhdessä suunnitelleet tiloja ja pohtineet toimintatapojen muutoksia sekä toimisto- että asiakaspalvelutilojen osalta. Ison kokonaisuuden valmistuminen saa ihailemaan sekä asiakasorganisaatioiden, Porin kaupungin, urakoitsijoiden että Senaatin henkilöstön osaamista ja jaksamista, kertoo Senaatti-kiinteistöjen projektipäällikkö Sinikka Selänne.

Tilamuutosprojektista sekä tilojen kalustamisesta ja varustamisesta vastasi Senaatti-kiinteistöt, joka tulee toimimaan vuokranantajana kaikille kohteessa toimiville organisaatioille. Peruskorjauksesta vastasi kiinteistön omistaja Leijonaverkot Oy, ja päätoteuttajana toimi Prepon Oy. Muutostyöt alkoivat keväällä 2022.

Olemassa olevan rakennuksen peruskorjaaminen on vähähiilinen ja kiertotalouden mukainen ratkaisu. Tilaratkaisun tavoitteena on pienentää valtion hiilijalanjälkeä 25 prosenttia tavanomaiseen tasoon nähden. Hankkeelle asetettiin tavoitteeksi kolmen tähden RTS-ympäristöluokitus eli hyvä ympäristölaadun taso. Auditoinnin jälkeen suunnitteluvaiheesta saatiin tavoitteen mukainen kolme tähteä, ja rakentamisvaihe auditoidaan kevään 2024 aikana.

Seitsemän toimijan asiakaspalvelut saman katon alle

Porin toimitilojen uudistaminen on osa laajempaa valtiovarainministeriön palvelu- ja toimitilaverkon uudistushanketta. Porin Leijonassa on sovellettu hankkeessa valmisteltua yhteisten työympäristöjen konseptikokonaisuutta, joka julkaistiin kesällä 2022. Nyt tehty muutos mahdollistaa palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen mukaisen jatkokehityksen tulevaisuudessa. Uudistushankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin kokoamalla käyntiasiointia julkisen hallinnon yhteisiin palvelupisteisiin ja tiivistämällä valtionhallinnon toimitilaverkkoa. Alueellinen suunnitelma koko Satakunnan palveluverkosta tehdään vuoden 2024 aikana.

Yhteisen palvelupisteen tavoitteena on parantaa asiakkaiden asiointia tarjoamalla viranomaispalveluja samasta paikasta tehokkaasti ja vaivattomasti. Poriin toteutettiin toimijoiden yhteiseen käyttöön 28 palveluhuonetta, jotka mahdollistavat asiakkaiden tapaamisen joustavasti yksityisyys ja tietosuoja huomioiden. Lisäksi asioimaan tuleville asiakkaille on tarjolla palveluneuvontaa, tukea sähköiseen asiointiin ja itsepalvelupisteitä.

Palvelua kohteessa tulevat tarjoamaan Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Digi- ja väestötietovirasto, Maanmittauslaitos, Satakunnan TE-toimisto, Työllisyyden kuntakokeilu (Työnhaku- ja koulutuspalvelut -palvelulinja), Verohallinto sekä Porin kaupungin asiakaspalvelut. Toimijoiden palveluajat vaihtelevat, ja tarkemmat aukioloajat selviävät palvelupisteestä ja kunkin toimijan omilta verkkosivuilta.

– Porin kaupunki on ollut aktiivinen yhteisen hankkeen käynnistämisessä sekä merkittävässä roolissa suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Tämä on myös ensimmäinen kohde, jossa kuntaorganisaatio on laajasti mukana yhteisessä asiakaspalvelussa, sen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toiminnan mahdollistajana koordinaattorin roolissa. Porin Leijonasta saatavat kokemukset ovat arvokkaita, kun hankkeemme etenee seuraaviin maakuntiin, toteaa valtiovarainministeriön Marko Puttonen.

Senaatti järjestää kohteessa kaikki palvelut, kuten aula-, puhtaus- ja turvallisuuspalvelut. Lisäksi Senaatti vastaa kohteen turvallisuusjärjestelmistä sekä kokoustilojen ja palvelupisteiden tilavarausjärjestelmistä.