Porin kaupungille oma MONIPORI-monikielinen info

Porilaisia maahan muuttaneita on aikaisemmin opastettu erilaisten hankkeiden turvin. Nyt meneillään on elokuussa päättyvä Maine-hanke, jonka päämääränä on ollut juurruttaa toiminta kaupungin omaksi. Vuoden 2023 alusta toiminta brändättiin MONIPORI-infoksi, jossa asiakas saa tukea ja ohjausta esimerkiksi viranomaisasiointeihin, oleskelulupien hakemiseen sekä opiskeluun, työhön ja asumiseen liittyvissä asioissa.

Matalan kynnyksen neuvontapalvelu keskeisellä sijainnilla Teljäntorilla auttaa uusia porilaisia asettautumaan. Ohjausta tapahtuu myös WhatsAppin, sähköpostin ja puheluiden kautta. Tällä hetkellä asiakas voi saada omakielistä ohjausta arabian kielellä ja tulkkaus muillakin kielillä järjestyy, jos asiakas sitä pyytää. MONIPORI saavuttaa hyvin myös kansainvälisiä opiskelijoita, koska on jalkautunut oppilaitoksiin.

MONIPORI on paikka, jossa tuetaan suomenkielisen asioinnin oppimista eikä siellä tarvitse pelätä kielioppivirheitä. Myös KELA:n neuvontaa saa MONIPORISTA ajanvarauksella.

Yhteydenottoja on kuukausittain reippaasti yli 100 ja tähän mennessä palvelu on saavuttanut asiakkaita yli 50 maasta. Myös ukrainalaisten osuus on asiakkaissa kasvanut ja kasvanee vuoden kuluessa edelleen, kun heistäkin alkaa tulla porilaisia.

Yhteistyötä tehdään jo nyt Rauman ja Huittisten kanssa ja kunnallinen yhteistyö todennäköisesti laajenee, koska vuodenvaihteesta asti kunnilla on lakisääteinen vastuu kotoutumisen edistämisestä sekä ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä maahanmuuttajille.