Porin kaupungintalon kulmaus puun lehtien varjossa

Porin kaupungin kumppanuussopimukset kaupunginhallituksen käsittelyyn

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 25. maaliskuuta yhdistysten kanssa vuosiksi 2025–2026 solmittavia kumppanuussopimuksia. Hakemuksia saapui yhteensä 20 kappaletta, joista 10 oli kumppanuuden jatkohakemuksia ja 10 uusia kumppanuushakemuksia. Kumppanuussopimuksia esitetään solmittavaksi kahdeksan yhdistyksen kanssa.

Porin kaupungintalon kulmaus puun lehtien varjossa

Päivitys 26.3.2024: Esitys poistettiin kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalta ja se käsitellään myöhemmässä kokouksessa.

Saapuneissa hakemuksissa pyydettyjen avustusten yhteissumma on 1,1 miljoonaa euroa. Tuleviksi kumppanuussopimuksiksi esitetään seitsemän aiemmin kumppanuussopimuksen piirissä olleen yhdistyksen jatkohakemusta sekä yhtä uutta hakemusta.

Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on syventää kaupungin ja yhdistyksen välistä yhteistyötä sekä sopia yhteisistä tavoitteista ja käytännön yhteistyöstä yhteisten asiakkaiden hyväksi.

Kaupunginhallituksessa käsiteltävää esitystä on valmisteltu konsernipalveluiden, elinvoima- ja ympäristötoimialan ja sivistystoimialan asiantuntijoista koostuvassa arviointiryhmässä.

– Lähtökohtana työssä ovat olleet kaupungin avustusperiaatteet, kumppanuussopimusten ehdot ja kriteerit, kaupunkistrategian painopisteet sekä sisällölliset tavoitteet, kertoo yhteyskoordinaattori Annika From.

Kumppanuuden edellytyksiä harkittaessa on kiinnitetty erityisesti huomiota yhdistyksen suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteuttamiseen ja toiminnan tehokkuuteen.

Uusista hakijoista kumppaniyhdistyksille asetettuja kriteereitä ei täytä 9 hakijaa, joten seuraavia hakemuksia esitetään hylättäviksi:

·       Mepon kotipesä ry
·       Porin Ilmailukerho ry
·       Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry
·       Porin Lastentarhamuseon ystävät LasTMu ry
·       Porin Saskiat ry
·       Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry (jatkohakemus)
·       Satakunnan Oopperayhdistys ry
·       Satakunnan Syöpäyhdistys ry
·       Taito Satakunta ry

Syitä mahdollisille hylkäämisille ovat esimerkiksi se, ettei yhdistyksen toiminta tue olennaisella tavalla kaupungin perustehtävää. Toinen mahdollinen syy on se, että yhdistyksen toiminta liittyy oleellisesti hyvinvointialueen piiriin. 

Kumppanuushaussa avustusperiaatteiden yleiset ehdot täytti 11 hakijaa, joista 9 on jatkohakijaa ja kaksi uutta hakijaa:

·       Läntinen Tanssin aluekeskus ry
·       Lounais-Suomen Martat ry
·       Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry
·       Porin Golfkerho ry (uusi hakija)
·       Porin Ässät ry
·       Porin Seudun Työttömät ry
·       Porin, Lavian ja Noormarkun 4H-yhdistykset (uusi hakija)
·       Satakunnan yhteisöt ry
·       SPR:n Kontti-ketju/Pori
·       Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n Satakunnan piiri ry
·       Rakastajat Teatterin kannatus ry

– On tärkeää, että kaupungilla on kumppaneina monipuolisesti eri alojen yhdistyksiä. Strategiamme toteuttamisen ja oleellisiin asioihin panostamisen kannalta on kuitenkin tärkeää myös keskittyä hallittavaan kokonaisuuteen. Näiden syiden sekä kaupungin taloustilanteen vuoksi joudumme asettamaan rajoitteita kumppanuussopimusten ja avustusten määrälle, From sanoo.

Kaupungin kumppaneiksi esitetään nyt niitä yhdistyksiä, joilla on parhaat edellytykset tukea strategisten tavoitteiden toteutumista ja joiden kanssa tehtävä yhteistyö palvelee mahdollisimman laajasti kaupungin asukkaita.

Edellä mainituin perusteluin ehdotetaan kumppanuussopimusneuvotteluiden käynnistämistä sopimuksen solmimiseksi seuraavien kahdeksan yhdistyksen kanssa:

·       Läntinen Tanssin aluekeskus ry
·       Porin Ässät ry
·       Porin Seudun Työttömät ry
·       Porin, Lavian ja Noormarkun 4H-yhdistykset
·       Satakunnan yhteisöt ry
·       SPR:n Kontti-ketju/Pori
·       Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n Satakunnan piiri ry
·       Rakastajat-teatterin kannatus ry

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan kumppanuussopimuksia koskevan kohdan liitteenä on esitetty hakijoista yhteenveto, joka sisältää yhdistyksen perustelut kumppanuussopimuksen solmimiselle ja haettavan avustuksen määrän. Lisäksi yhteenveto sisältää arviointiryhmän näkemyksen kumppanuussopimuksen solmimisen edellytyksistä. Kaupunginhallitus valitsee hakijoiden joukosta ne, joiden kanssa käynnistetään neuvottelut kumppanuussopimuksen sisällöstä ja avustuksen määrästä. Lautakunnat käsittelevät sopimusluonnokset, jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee lopullisen päätöksen sopimuksen solmimisesta.