Metsäpolku. Kuva: Porin kaupunki / Tommi Lievonen

Porin kaupungin metsäohjelman laatiminen on käynnissä – osallistu verkkokyselyyn

Porissa on käynnistetty kaikkia kaupungin omistamia metsäalueita koskevan yhteisen metsäohjelman laatiminen. Osana metsäohjelman valmistelutyötä asukkaille on avattu sähköinen kysely, josta saatavia tuloksia hyödynnetään metsäohjelmaan sisältyvien metsien käytön ja hoidon tavoitteiden määrittämisessä. Lisäksi kyselyn avulla saadaan tärkeää tietoa siitä, miten porilaiset käyttävät metsiä ja millaisissa metsissä Porissa viihdytään.

Metsäpolku. Kuva: Porin kaupunki / Tommi Lievonen

Yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja riippumattomia metsäalan asiantuntijapalveluita tuottavan Tapio Oy:n kanssa laadittavassa metsäohjelmassa vahvistetaan pidemmän aikavälin periaatteet ja tavoitteet metsien käytölle ja hoidolle vuoteen 2045 asti.

– Porissa on vuosien saatossa laadittu osittaisia metsäohjelmia pienemmille alueille, kuten esimerkiksi Joutsijärvellä sijaitsevalle Tammen tilalle, mutta kaikkia kaupungin omistamia metsäalueita koskeva yhteinen metsäohjelma tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Myös osittaiset ohjelmat tullaan liittämään osaksi koko kaupungin kattavaa ohjelmaa, kertoo Porin kaupungin piiripuutarhuri Kari Torniainen.

Jatkossa tarkemmat metsänhoidolliset suunnitelmat tehdään uuden metsäohjelman periaatteita ja tavoitteita noudattaen. Uusi metsäohjelma tulee olemaan linjassa myös kaupungin ilmastotavoitteiden kanssa.

– Kaupungin uuden metsäohjelman myötä kaikista Porin kaupungin metsistä tulee monikäyttömetsiä. Tämä tarkoittaa sitä, että metsillä on monia merkityksiä, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävä puuntuotanto. Metsien käyttöä ja hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan monitavoitteisesti näiden eri merkitysten sekä lakien, sertifiointikriteerien ja kaupungin omien ohjelmien ohjaamana. Myös asukkaiden näkemyksiä kuunnellaan ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon, jatkaa luonnonsuojeluvalvoja Kimmo Nuotio Porin kaupungilta.

Nyt avatun kyselyn avulla selvitetään vastaajien mielipiteitä kaupungin metsien hoidosta, metsäluonnon suojelusta, luontoarvojen parantamisesta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä puunmyynnistä. Lisäksi kyselyllä kartoitetaan asukkaiden näkemyksiä viihtyisistä metsäkohteista sekä selvitetään metsässä vietettyä aikaa ja virkistyskäyttötapoja. Verkkokyselyyn pääsee vastaamaan oheisesta linkistä. Vastausaikaa on sunnuntaihin 9. heinäkuuta asti. Parhaillaan käynnissä oleva metsäohjelman laatimisen ensimmäinen vaihe valmistuu tänä vuonna. Kokonaisuudessaan ohjelman arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 aikana. Valmistumisen jälkeen metsäohjelma viedään päätöksentekoon tekniseen lautakuntaan ja kaupunginhallitukselle.