Yleiskuva Pori Sinfoniettan konsertista Promenadisalista vasemmalta takaparvelta kuvattuna.

Porin kaupunginorkesterin musiikkiesityksiä voidaan jatkossa levittää ja taltioida

Porin kaupunki on neuvotellut Porin kaupunginorkesteri Pori Sinfoniettan muusikoiden kanssa tallennekorvaussopimuksen, joka mahdollistaa musiikin ja esittävän taiteen saattamisen yhä laajemmin saavutettavammaksi ja helpommin lähestyttävämmäksi suurelle yleisölle. Sopimusta voidaan hyödyntää sekä Porin kaupunginorkesterin että Porin kaupungin tunnetuksi tekemisessä. Tekijänoikeuslainsäädäntö edellyttää, että mikäli kaupunginorkesterin musiikkia halutaan levittää reaaliaikaisten konserttitilanteiden ulkopuolelle, tähän tarvitaan jokaisen orkesterin jäsenen suostumus.

Yleiskuva Pori Sinfoniettan konsertista Promenadisalista vasemmalta takaparvelta kuvattuna.

Nyt neuvotellussa sopimuksessa kaupunginorkesterin muusikot ovat luovuttaneet Porin kaupungille yksinoikeuden ääni- ja kuvataltiointeihin ja näiden tallenteiden siirtämiseen, esittämiseen, välittämiseen ja levittämiseen. Muusikot ovat lisäksi luovuttaneet kaupungille yksinoikeuden konserttiesitysten ja muun muusikoiden työn saattamiseen yleisön saataville suoraan tai esimerkiksi internetin välityksellä. Kaupunki voi hyödyntää tallenteita ja lähetyksiä myös maksullisina tuotteina ja palveluina ilman eri korvausta.

– Neuvoteltu sopimus on selkeä. Se helpottaa niiden asioiden tekemistä, joita muutkin kaupunginorkesterit tekevät, kuten levytyksiä ja striimauksia ilman, että jokaisesta tallenteesta sovittaisiin erikseen ja maksettaisiin kertakorvaus. Sopimus mahdollistaa markkinoinnin netissä, konserttien visualisoinnin ja saattamista myös niiden ulottuville, jotka eivät konsertteihin kykene lähtemään, kertoo sopimusneuvotteluissa muusikoita edustanut luottamusmies Antti Pakkanen.

– On hienoa, että vuosia odotettu tallennekorvaussopimus on vihdoin myös Porin kaupunginorkesterilla. Se mahdollistaa ja helpottaa monella tapaa orkesterin näkyvyyden lisäämistä ja hyödyntämistä kaupungin markkinoinnissa, toteaa Pori Sinfoniettan intendentti Leena Harmaala.

Tallennekorvaussopimuksessa on sovittu näiden oikeuksien luovuttamisesta maksettavan korvauksen suuruus. Korvauksena saamistaan oikeuksista kaupunki maksaa muusikoille kymmenen (10) prosentin erilliskorvauksen tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Korvaus on suuruudeltaan linjassa muiden suurten kaupunkien kaupunginorkesterien korvaustasoon nähden. Tallennekorvaussopimus kustantaa vuositasolla kaupungille noin 125 000 euroa työnantajasivukuluineen. Oletuksena on, että tallennesopimus tuottaa kaupungille enemmän kuin se kustantaa.

Sopimus tukee osaltaan Porin kaupunkistrategian tavoitetta olla kulttuurikaupunki, joka tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden.