Porin kaupunki laatii tilapäismajoitusohjetta koulumajoituksiin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ohjeen mukaisesti

Porin kaupunki työstää parhaillaan omaa toimintamalliaan ja ohjeistusta tilapäismajoituksia varten koulutiloissa. Työ perustuu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston laatimaan ohjeistukseen tilapäismajoitusten turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa.

Ohjeen tavoitteena on pelastuslaitosten toimintamallien yhdenmukaistaminen valtakunnallisesti sekä esittää turvallisuusjärjestelyt, joilla tilapäismajoitus voidaan turvallisesti järjestää pelastustoimen lainsäädännön näkökulmasta.

– Hankimme ulkopuolisen turvallisuustoimijan työstämään kokonaisuutta, kun tehtävän laajuus alkutalvesta selkeytyi. Koulujen alustava majoitusmahdollisuus on selvitetty jo ensimmäisillä koulujen kartoituskäynneillä ja työtä jatketaan seuraavaksi tarkemmilla majoitustila-arvioilla, jotka tehdään viikolla 8, kun kaikki luokat ovat vapaat. Selvitykseen Porista on otettu mukaan seitsemän koulua, kertoo Porin kaupungin turvallisuuspäällikkö Jukka-Pekka Schroderus.

Tämän jälkeen laaditaan suunnitelmat, jotka pelastuslaitos ja tarvittaessa myös rakennusvalvonta tarkistavat käymällä kohteilla. Porin koulujen osalta ohjeistukseen liittyvät muun muassa kohteiden kulunvalvonta, palovaroitus- ja hälytysjärjestelmä, rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus, pelastustiet, omatoiminen varautuminen, pelastussuunnitelmien päivitys sekä laitteiden kunnossapito. Kaupunki tekee tarvittaessa päätöksiä esimerkiksi palovaroitus- ja hälytyslaitteiden hankkimisen osalta.

– Haluamme tehdä asian nyt kerralla huolellisesti ja ohjeistuksen mukaan oikein. Näin kaikki tulevat tapahtumanjärjestäjät voivat hyödyntää ohjeistusta ja pelastussuunnitelmia tulevina vuosina. Kaupungin uuden tilapäisen koulumajoitusohjeen on määrä valmistua kevään aikana, kertoo Schroderus.

Työ tehdään, jotta voidaan varmistaa koulumajoitusten käyttö myös tulevaisuudessa tapahtumien aikaisena tilapäismajoitusvaihtoehtona. Kokonaisuutta laaditaan kaupungilla konsernipalveluiden, sivistystoimialan, elinvoima- ja ympäristötoimialan sekä teknisen toimialan monialaisella yhteistyöllä.

Koulumajoitusohjeistuksen lisäksi syksyllä aloitettiin, Miten järjestät turvallisen tapahtuman -ohjeistuksen päivitys yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, poliisin, pelastuslaitoksen, ensihoidon, tapahtuma- ja turvallisuusyritysten sekä kaupungin edustajien kanssa.

– Kun työt näiden molempien uusien ohjeistusten osalta valmistuvat, niistä hyötyvät sekä tapahtumajärjestäjät että kaupunki. Pori haluaa olla vastuullinen tapahtumakaupunki ja tehtävänämme on mahdollistaa erilaisten tapahtumien turvallinen sijoittuminen kaupunkiin myös tulevaisuudessa, kertoo tapahtuma-asiantuntija Eija Joensuu.