Kaksi henkilöä taidemuseon näyttelytilassa

Porin museoiden ja Satakunnan hyvinvointialueen yhteistyö tuottaa kulttuurihyvinvointia – Kulttuurireseptillä elämyksiä museoissa

Kulttuurihyvinvointi on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sen perustana on ihmisen oma suhde taiteeseen ja kulttuuriin ja niistä saadut kokemukset. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtävä. Porin museot ovat kehittäneet Kulttuuriresepti-toimintamallin yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen HYTE-yksikön ja Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen kanssa. Kulttuurireseptin tavoitteena on kuntalaisten voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin ja taiteen avulla. Resepti oikeuttaa kahden hengen maksuttomaan vierailuun valituissa kulttuurikohteissa kuten Porin museoissa.

Kaksi henkilöä taidemuseon näyttelytilassa

Porin museot tukevat toiminnallaan kaupunkistrategian painopisteitä terveellisen, aktiivisen ja turvallisen elämän puolesta. Museot tekevät vaikuttavaa yhteistyötä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden haasteet ovat lisääntyneet eri ikäryhmissä ja niihin vastaaminen vaatii monialaista yhteistyötä. Kulttuuriresepti-toimintamalli on esimerkki pitkäjänteisestä yhteistyöstä, jossa Porin museoilla on keskeinen rooli. Toimintamalli mahdollistaa kulttuurielämykset vaikeastakin elämäntilanteesta huolimatta. Julkisina instituutioina museot ovat sosiaalisia, jaettuja tiloja, joissa keskiössä ovat omakohtaiset tulkinnat, elämykset ja osallisuuden kokemukset. Museot kuuluvat kaikille.

– Vuoropuhelulla ja yhteistyöllä hyvinvointialueen kanssa voimme luoda kulttuurihyvinvointia ylläpitäviä palvelumalleja. Tarvitsemme toisiamme, jotta tavoitamme ihmiset, joita voimme palveluillamme erityisesti tukea. Ajatuksemme on, että meidän palvelumme tukevat teidän palveluitanne. Kulttuuriresepti on yksi mahdollisuus kulttuurielämyksiin haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville. Vaikea tilanne voi liittyä vaikkapa yksinäisyyteen, arjessa jaksamiseen, mielenterveydellisiin haasteisiin tai taloudellisiin huoliin. Kulttuurireseptillä vierailu Porin museoihin on maksuton ja mukaan voi ottaa myös kaverin. Museot ovat avoimia ja turvallisia paikkoja viettää aikaa. Porin museoissa voi tutustua historiaan, rakennusperintöön, luontoon ja taiteeseen. Museot ovat lapsiperheystävällisiä ja aikuiset löytävät kohteista monipuolista ja mielekästä sisältöä arkeen. Olemme todella iloisia, että Pori Sinfonietta ja Rakastajat-teatteri ovat myös yhteistyössä mukana ja vierailukohteina Porissa, kertoo intendentti Mirja Ramstedt-Salonen Porin taidemuseosta.

Kulttuurireseptien jakomäärät ovat lisääntyneet koko ajan. Vuonna 2023 jaettiin 1130 reseptiä ja niillä vieraili kulttuurikohteissa noin 530 satakuntalaista. Asiakaspalautteen perusteella kulttuurivierailu toi virkistystä sekä mataloitti kynnystä vierailla kohteessa toistekin. Joillekin Kulttuuriresepti oli ainut mahdollisuus vierailuun. Mallille on toivottu jatkoa ja laajentamista koko Satakunnan alueelle.

– Kulttuurireseptin kehittäminen ja laajentaminen kirjataan valmisteilla olevaan hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan sekä alueelliseen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet lisätä hyvinvointia tunnistetaan ja tunnustetaan osana sote-palvelua. Kulttuurihyvinvointi osana ennaltaehkäisevää toimintaa voi vähentää raskaampien sote-palvelujen tarvetta ja tuoda kustannussäästöjä. Kulttuuriresepti-verkoston monialainen yhteistyö on arvokasta hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyölle. Porin museoiden kanssa aloitettu toimintamalli on koonnut yhteen kuntien kulttuuritoimijat, hyvinvointialueen ammattilaiset eri ammattiryhmistä, järjestöt ja vapaaehtoiset sekä kokemusasiantuntijat. Toteutamme satakuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhteistyönä, sanoo HYTE-koordinaattori Outi Lähteenlahti Satakunnan hyvinvointialueelta.

Kulttuurireseptin vierailukohteita vuonna 2024 ovat:
Porin museot, Emil Cedercreutzin museo, Huittisten museo, Kankaanpään kaupunginmuseo.
Rakastajat-teatteri (Omat esitykset 5€/lippu, varaukset etukäteen) ja Pori Sinfonietta (Kymppikortti-logolla merkityt konsertit/varaukset etukäteen).

Kulttuurireseptin jakajat:
Satakunnan hyvinvointialue: OLKA-pisteet, Psykiatrian poliklinikat, Ikäkeskus, geriatrinen poliklinikka, Euran sotekeskus (nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja), Kultane-neuvola (Lounatuulen perhekeskus), Positiimi, osa elintapavalmentajista
Järjestöt: Satakunnan Syöpäyhdistys, Mieli ry, Satakunnan omaishoitajat ry, Huoli pois -hanke/Porin mielenterveysyhdistys Hyvis ry
Muita: Seurakunta

Kulttuurikaveri: Kulttuurikaveri on vapaaehtoinen kanssakokija ja vertaisopas, jonka voi varata itselleen Satasairaalan OLKA-pisteeltä tai Ikäkeskuksesta (entinen Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisa).