Sisäkuva Porin taidemuseosta

Porin taidemuseon peruskorjaus käynnistyy lokakuun aikana

Porin taidemuseo peruskorjataan vuosien 2023–2024 aikana. Peruskorjaukseen sisältyy heinäkuussa 2021 tapahtuneen tulipalon aiheuttamien vaurioiden korjaaminen. Lisäksi taidemuseon rakennusfysikaalisen toiminnan osalta kriittiset rakenneosat sekä rakennuksen länsipäädyn talotekniikan varusteet ja laitteet uusitaan. Myös taidemuseorakennuksen yleisö- ja taustatilojen toiminnallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan.

Sisäkuva Porin taidemuseosta

Taidemuseo avataan yleisölle jälleen tammikuussa 2025. Peruskorjauksen aikana Porin taidemuseo järjestää tapahtumia ja näyttelyitä eri tavoin museon ulkopuolella. 

Porin kaupunki on varannut hankkeelle kokonaisuudessaan vuosille 2023–2024 talouskehyksessä yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 675 000 euroa. Lisäksi tulipalon aiheuttamat vauriot korvataan vakuutuksesta. Pääurakoitsijana kohteessa toimii MVR-Yhtymä Oy, putkiurakasta vastaa Geoputki Oy, ilmastointiurakasta 100-Imastointi Oy ja sähköurakasta Tecsec Oy.  

Vuonna 1981 avautunut Porin taidemuseo on korkeatasoisista vaihtuvista näyttelyistään tunnettu nykytaiteen museo. Taidemuseo sijaitsee kaupungin keskustassa Kokemäenjoen varrella vanhassa tullikamarin vaaka- ja pakkahuoneessa. Museorakennus on osa 1800-luvulla syntyneiden Porin uusrenessanssihenkisten Etelärannan rantakortteleiden rakennushistoriallisesti arvokasta kokonaisuutta. Se on myös merkittävä oman aikansa taidemuseoarkkitehtuurin edustaja, jonka suunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Ky, Kristian Gullichsenin johdolla. Laajennusosa Siipi avautui vuonna 2000 ja myös sen suunnittelusta vastasi Kristian Gullichsen.  

Vaativassa peruskorjauksessa vaalitaan rakennuksen ajallisia kerrostumia ja tilojen henkeä. Peruskorjauksen myötä toteutuvia yleisölle näkyvimpiä muutoksia on taidemuseon yhteydessä toimivan Poriginal gallerian siirtäminen taidemuseorakennukseen. Galleria toimii tällä hetkellä toisessa kiinteistössä, osoitteessa Eteläranta 6. Merkittävä muutos on myös taidemuseon kahvilan siirtäminen takaisin alkuperäiselle paikalleen tilaan, joka on viime vuodet toiminut Projektihuone-nimisenä näyttelytilana. Lisäksi sisääntuloaulassa sijaitseva 2. kerrokseen johtava kierreporras poistetaan ja korvataan seinän taakse sijoitettavalla suoralla portaikolla. Näillä muutoksilla saavutetaan nykyistä käyttötarvetta paremmin palveleva, sisätilojen alkuperäistä taidemuseoarkkitehtuuria kunnioittava kokonaisuus. Tehtävät muutokset ovat rakennushistoriaselvityksen (arkkitehti Anu Laurila, Vahanen Rakennusfysiikka Oy, 2022) suosituksen mukaisia palauttavia muutoksia.

Taidemuseon entistä saavutettavammat palvelut tukevat myös Porin kaupungin toteuttamaa Etelärannan uudistustyötä (Jokikeskus-hanke). Kiinnostavien näyttelyiden lisäksi kahvilan, museokaupan sekä Poriginal gallerian maksuttomien näyttelyiden muodostama uudistunut palvelukokonaisuus madaltaa entisestään kynnystä taidemuseovierailulle. Taidemuseo on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettu nykytaiteen instituutio, joka osaltaan lisää alueen vetovoimaa kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulttuurimatkailukohteena ja kaupunkilaisten olohuoneena.