Juna raiteilla

Porin Tikkulantiellä tehdään liikenteeseen vaikuttavia tasoristeystöitä lokakuun lopussa

Tikkulantien tasoristeyksessä Porissa tehdään geometrian muutostöitä, jotka vaikuttavat tasoristeyksen käyttöön lokakuun loppupuolella. Tasoristeys suljetaan liikenteeltä maanantai-illasta tiistaiaamuun 23.−24. lokakuuta ja liikenne ohjataan sulun ajaksi kiertoreitille. Sulun jälkeen työt jatkuvat muun liikenteen ehdoilla.

Juna raiteilla

Tikkulan tasoristeyksessä Porissa tehdään liikenteeseen vaikuttavia geometriamuutostöitä lokakuun loppupuolella viikon 43 aikana. Tasoristeys suljetaan hetkellisesti maanantaista 23. lokakuuta kello 18.30 tiistaiaamuun 24. lokakuuta kello 6 saakka. Urakoitsija tiedottaa tasoristeyksen sulusta myös paikan päällä kylteillä. Työt aloitetaan tukemistöillä.

– Tällä hetkellä Tikkulan tasoristeyksen kohdalla raiteen kallistus on liian suuri. Urakassa raidegeometrian kallistusta tuetaan tukemiskoneella loivemmaksi, ja tasoristeyksen tiealue asfaltoidaan uuden kallistuksen mukaan. Myöhemmin kiskot myös neutralisoidaan eli niistä poistetaan geometriamuutoksen aiheuttamat jännitykset, kertoo urakoitsijan NRC Groupin projektipäällikkö Joonas Hytönen.

Tasoristeyksen sulun ajan liikenne kulkee kiertoreittejä, jotka on merkitty opastein. Kiertoreitti kulkee Karjarannantien tai vaihtoehtoisesti Rauhanpuiston tasoristeyksen kautta.

Geometriamuutostyöt Tikkulantiellä jatkuvat koko loppuviikon muun liikenteen ehdoilla. Tasoristeystä pääsee käyttämään jälleen tiistaiaamusta alkaen. Tienkäyttäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota käynnissä oleviin töihin sekä liikennemerkkeihin ja ohjeistuksiin. Työstä voi aiheutua myös hetkellistä meluhaittaa.

– Tikkulan tasoristeyksen työt kuuluvat Väyläviraston PoriMäntyluotoTahkoluoto-radan perusparannushankkeeseen. Toivomme töistä olevan mahdollisimman vähän haittaa alueella liikkuville, hankkeen projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen Väylävirastosta kertoo.

Perusparannus koko Porin ja Tahkoluodon välisellä rataosuudella valmistui vuoden 2022 lopussa. Tällä hetkellä hankkeella on käynnissä tasoristeysturvallisuuden parantamiseen tähtäävien ratasuunnitelmien laatiminen.