Aurinko säteilee lehtien lomasta

Pormestarinluodon Asukasyhdistyksen ja kaupungin kumppanuussopimus päättyy

Toimintaedellytysten muututtua Porin kaupunki ja Pormestarinluodon asukasyhdistys ry ovat yhteisymmärryksessä päätyneet kumppanuussopimuksen voimassaolon päättämiseen syyskuun 2024 lopussa. Myös pyöräpajan ja kirjatuvan toiminta loppuu. Yhteisöllinen toiminta alueella jatkuu muilla tavoin.

Aurinko säteilee lehtien lomasta

Porin kaupungilla on vuodesta 2021 alkaen ollut kumppanuussopimus Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n kanssa. Yhdistys on tehnyt pitkään merkittävää työtä työllisyyden edistämisessä tarjoamalla kirjatuvalla ja pyöräpajalla työmahdollisuuksia vaikeasti työllistyville ja pitkäaikaistyöttömille. Palkkatuetun työn lisäksi keskeinen toimintamuoto on ollut kuntouttava työtoiminta. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kuntouttava työtoiminta siirtyi pois kaupungin vastuulta ja samalla avustusmäärärahasta 50 % siirtyi hyvinvointialueelle, joten yhdistyksen kaupungilta saama avustussumma puolitettiin kaupunginhallituksen päätöksellä vuoden 2023 alussa.

Nyt myös kirjatuvan toiminta on tullut tiensä päähän, sillä seurakunnan ja kaupungin yhteisen kiinteistöyhtiön omistama rakennus, jossa se toimii, tullaan purkamaan syksyllä 2024. Koulujen ylijäämäruuan jakelu siirtyi kirjatuvalta Kaarisillan koululle vuoden alussa. Ylijäämäruuan hyödyntämisessä on kokeiltu kevään ajan yhteisöllistä ruokailua, jossa alueen asukkaat ja esimerkiksi kolmannen sektorin toimijat voivat kohdata yhteisen aterian äärellä. Yhteisöllinen ruokailu koululla jatkuu koulujen kesäloman jälkeen. Kaupunki kehittää parhaillaan toimintamallia koulurakennusten hyödyntämiseen yhteisötiloina, mikä tarkoittaa tilojen käytön avaamista ympäröivän yhteisön käyttöön ja kohtaamispaikkatoimintaan.