Resurssiviisas Pori -sivusto on julkaistu

Porin kaupunki on julkaissut Resurssiviisas Pori -sivuston, jossa voi tutustua kaupunginhallituksen 9. lokakuuta kokouksessa hyväksyttyyn resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan sisältöön. Sivuilta löytyy helposti tiekartan 11 tavoitetilaa eli tavoitekokonaisuutta sekä 89 toimenpidettä lisätietoineen. Tiekartalla tarkoitetaan siis etenemissuunnitelmaa, jolla edistetään systeemistä muutosta kohti resurssiviisasta Poria vuoteen 2030 mennessä.

Resurssiviisas Pori -sivustolta näkee ajantasaisen tiedon jokaisen toimenpiteen etenemisvaiheesta ja lisäksi tiekartan päivittyessä myös mahdolliset uudet toimenpiteet tulevat näkyviin sivustolle. Sivuston osoite on http://resurssiviisas.pori.fi.

– Uusi tiekartta ja sivusto ovat työkaluja, joiden avulla vastataan paikallistasolla kestävyyskriisin haasteisiin. Ne kokoavat yhteen ja tekevät näkyväksi täysin uusia, kehitteillä olevia sekä jo olemassa olevia kestävyyskäytäntöjä- ja tekoja. Tiekartta on samalla kattava ympäristöohjelma Porin kaupungille, toteaa projektipäällikkö Pepita Heurlin.

Resurssiviisas kiertotalouden tiekartta on vuoteen 2030 tähtäävä toimenpideohjelma, jonka sisältö on jaettu kolmeen teemaan: Kestävyysosaaminen, Kestävä arki ja Kestävä vihreä kasvu. Moni tiekartan kohta toteutetaan osana kaupungin arkista työtä toimintatapoja kehittämällä ja osaan aiotaan hyödyntää esimerkiksi ulkopuolista hankerahoitusta.

Resurssiviisauden tavoittelu on monelle tuttua, vaikkei termi kuuluisikaan arkipäiväiseen sanavarastoon. Resurssiviisas Pori -sivustolla on myös koottuna pieni sanasto tiekartan keskeisistä käsitteistä. Tiekartassa huomioidaan kiertotalouden lisäksi esimerkiksi ilmastoasiat ja luonnon monimuotoisuus sekä muuta kestävää kehitystä, koska teemat kietoutuvat yhteen.  

Tiekarttaprosessissa painotettu kaupungin eri toimialojen ja sidosryhmien yhteistyö on mahdollistanut monipuolisen ja laadukkaan lopputuloksen. Kehitystyö kuitenkin jatkuu myös hyväksymisen jälkeen ja tiekartan sisällön on tarkoitus päivittyä jo ennen vuotta 2030. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat toimialat erikseen, mutta sekä raportointi- että päivitystyötä koordinoi Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala.

Tiekartta kokoaa yhteen myös Porin muuta kestävyystyötä sekä vuosina 2017–2023 toteutetun Circwaste – Kohti kiertotaloutta -osahankkeiden tuloksia. Tiekartta ja Resurssiviisas Pori -sivustoa on laadittu Circwaste-hankkeessa (C.11), joka on saanut rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta. Tiekartta jalkauttaa kaupunkistrategian visiota ja vie Poria kohti kestävän kehityksen mukaista sujuvan arjen ja kestävän kasvun kaupunkia.