SKiBin kampuksen työmaan muuttuvat liikennejärjestelyt

SKiB-kampuksen rakennustyöt tuovat muutoksia alueen liikennejärjestelyihin

Porin ruotsinkielistä koulua ylläpitävän SKiB-säätiön kampuskokonaisuuteen kuuluvan uudisrakennuksen työmaa-alue laajenee. Rakennustyömaa tuo muutoksia Eteläpuiston, Mikonkadun ja Otavankadun auto- ja jalankulkuliikenteeseen.

SKiBin kampuksen työmaan muuttuvat liikennejärjestelyt

Eteläpuiston läntinen ajokaista on poistunut työmaan kohdalta käytöstä, ja kääntyminen Eteläpuistosta Mikonkadun suuntaan on kielletty. Eteläpuiston itäinen ajokaista pysyy käytössä normaalisti. Työmaa-alueen rakentumisen edetessä myös kääntyminen Mikonkadulta Otavankadun pohjoiseen johtavalle ajokaistalle kielletään.

Myös Otavankadun itäinen jalkakäytävä ja kadun varressa olevat pysäköintiruudut poistuvat käytöstä työmaan kohdalta. Lisäksi Eteläpuiston läntinen jalkakäytävä ja Mikonkadun pohjoinen jalkakäytävä pysyvät työmaan kohdalla edelleen suljettuina.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat voimassa loppuvuoteen 2025 asti. Kaikkien alueella liikkuvien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä.

Työmaasta vastaa MVR-Yhtymä Oy.