Pelto-observatorio-näyttely Kirjurinluodon Hanhipuistossa

Teemu Lehmusruusun Pelto-observatorio avautuu Kirjurinluodossa Porin taidemuseon kesän näyttelynä

Pelto-observatorio on väliaikainen julkisen tilan taideteos, joka asettuu Porin Kirjurinluodon Hanhipuiston lammen rantaan kesäksi 2023. Se kutsuu kävijät seuraamaan kasvukauden vaiheita maaperän prosessien näkökulmasta. Teoksen ulkokuoren muodostaa maaseudun latojen tyyliä muistuttava rakennus. Pelkistetty ja tummanpuhuva rakennus saa mittasuhteiltaan kuitenkin myös temppelimäisiä, hiljentymisen tiloihin viittaavia piirteitä.

Pelto-observatorio-näyttely Kirjurinluodon Hanhipuistossa

Tilan sisällä suurikokoiseen saviveistokseen projisoitu generatiivinen liikkuva kuva sekä kolmella instrumentilla – kitaralla, pianolla ja klarinetilla – toteutettu äänimaisema avaavat kuvitteellisen ikkunan, portaalin maan sisälle, maaperän tapahtumiin ja tilavuuksiin. Teos on reaaliaikaisessa yhteydessä tutkittavassa pellossa toteutettavien maaperämittauksien kanssa: maan lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidivuon vaihtelut muokkaavat teoksen kuva- ja äänivirtaa. Teos elää pellon biologisen aktiivisuuden ja elämän edellytysten pulssilla, se onkin eräänlainen maanalainen sääasema.

Teoksen keskiössä on maaperän vähälle huomiolle jäävä monimuotoisuus sekä kasvien, kuten sinimailasen, ruokonatan ja valkoapilan merkitys tiivistyneen maaperän biologisina uudistajina. Pelto-observatorion taustalla on taiteilijan pitkäkestoinen vuoropuhelu maanviljelijöiden ja tutkijoiden kanssa, jotka ovat omistautuneet uudistavan viljelyn keinojen kartoittamiseen ja edistämiseen. Asuinympäristöstä ja taustasta riippumatta jokaisella voi olla ja aina onkin jonkinlainen suhde maahan. Teos tarjoaakin mahdollisuuden pysähtyä tämän suhteen äärelle, miten ymmärrän ja koen maaperän ja elävän maaperän merkityksen? Teoksessa käytettävä data tulee Ilmatieteen laitoksen sensorimittauksista Qvidjan tutkimusmaatilan pellolta, jossa Teemu Lehmusruusu on työskennellyt vuodesta 2018 lähtien.

Teoksen yhteydessä julkaistaan myös Saara Karhusen ja Teemu Lehmusruusun toimittama Trophic Verses -kirja (Rooftop Press, 2023). Julkaisu lähestyy moniäänisesti maaperän ilmiöitä, sekä tieteen ja taiteen vuorovaikutussuhteita niiden äärellä. Kirja on ostettavissa teoksen läheisyydestä löytyvältä museokontilta. 

Teemu Lehmusruusu (s.1981) on Helsingissä ja Kemiönsaarella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, jonka praktiikka liikkuu digitaalisten teknologioiden, biotaiteen ja tilallisen ajattelun hybridimäisillä rajapinnoilla. Lehmusruusu on kiinnostunut aistihavainnoin tavoittamattomien biologisten ilmiöiden kehollistamisesta ja kokemuksellistamisesta. Taiteellinen työskentely näyttäytyy yhteyksien luomisena näkymättömiin ja tuntemattomiin, elämää kannatteleviin tapahtumiin, joiden merkitys ja olemassaolo jää arjessamme usein taka-alalle.

Monet Lehmusruusun teoksista tulevat pohtineeksi myös maiseman käsitettä tilavuutena: pinnan alta ja sisältä, maaperän toimijuuksien kautta. Viime vuosina Lehmusruusu on työskennellyt maaperän ekosysteemeihin liittyvän taiteellisen tutkimuksen ja teosten parissa, Trophic Verses – Säkeitä ravintoketjulta -hankkeen ympärille rakennetussa verkostossa. Näihin lukeutuvat muun muassa ulkoilmainstallaatio House of Polypores, joka nähtiin kesällä 2021 Helsingin taidemuseon tilausteoksena Helsinki Biennaalissa Vallisaaressa, sekä vuosina 2022–23 EMMA Espoon modernin taiteen museon Nykyaikaa etsimässä näyttelyssä nähty Parent Matter. Tällä hetkellä Lehmusruusu tekee taiteen tohtorin väitöskirjaa Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksella. Pelto-observatorio on väitöskirjan toinen produktio-osa.

Porin taidemuseon tilaama julkisen taiteen teos Pelto-observatorio on osa taidemuseon vuoden 2023 ohjelmaa, joka asettuu normaalista poikkeaville näyttelypaikoille museon ollessa remontin takia suljettu loppuvuoteen 2024 asti. Porin taidekentässä tämä taidemuseon hanke on osa jatkumoa, jossa taidetta on esitetty julkisissa tiloissa tai epätavallisissa väliaikaisissa taiteen esittämisen paikoissa usein taiteilijavetoisten tai omaehtoisten organisaatioiden, kuten NYTE ry, Tehdas ry, Porin kulttuurisäätö ry tai Ars Pori, toimesta, sekä osana Aalto-yliopiston Porin taiteen ja median yksikön opetusta.

Teoksen aukioloajat:

16.6. klo 13–20 (avajaiset klo 18–20)
17.–21.6. la–ke klo 11–18 (ma suljettu)
22.6. klo 11–15
Juhannuksena 23.6.–25.6. suljettu
26.6.–31.7. ma–su klo 11–18
1.8.–20.8. ti–su klo 11–18

21.–31.8.2023 avoinna sopimuksen mukaan

SuomiAreena:

Pelto-observatorio – ikkuna maan sisään. Miten maaperämme voi?

Porin taidemuseo on mukana SuomiAreena -keskustelussa 28.6.2023 klo 19–19.45, Eetunaukion lavalla, Itäpuisto 4

Lehmusruusun Pelto-observatoriosta innoittuneessa keskustelussa aiheina ovat maaperän kestävyys, ruuantuotanto sekä ihmisen ja ympäristön väliset vuorovaikutussuhteet.

Keskustelijoina:

Pieta Jarva, strategiajohtaja, Baltic Sea Action Group
Piia Jokela, maanviljelijä
Liisa Kulmala, tutkija, ryhmäpäällikkö, Ilmatieteen laitos
Arttu Merimaa, näyttelyintendentti, Porin taidemuseo