Teljänkadun purkutyömaa tuo muutoksia alueen liikennejärjestelyihin

Osoitteessa Teljänkatu 8 aloitetaan ensi viikolla rakennuksen purkutyöt, jotka vaikuttavat alueen autoliikenteeseen.

Teljänkadun läpiajo kielletään, ja kadun etelänpuoleinen ajokaista suljetaan liikenteeltä työmaan kohdalta. Ainoastaan kadun varrella sijaitseviin pihoihin ajo on purkutöiden aikana sallittua. Töiden arvioidaan valmistuvan kesäkuun aikana.

Kaikkien alueella liikkuvien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä.

Työmaasta vastaa Ulvilan Rakennuspalvelu Jalonen Oy.