Kättelevät karhut kaupungissa

Toinen rahoitushaku Porin ekosysteemisopimuksen mukaiseen TKI-toimintaan 18.10.-31.12.

Porin kaupunki tavoittelee työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2021-2027 solmitulla ekosysteemisopimuksella lisäpanostuksia kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien ekosysteemien kasvun tukemiseen.

Kättelevät karhut kaupungissa

Porin ekosysteemisopimuksen temaattiset painopistealueet ovat:

  1. Teknologiametallit ja kiertotalous sekä
  2. Automaatio ja robotiikka.

Kohdistamalla ja lisäämällä TKI-panostuksia valittuihin kärkiin haetaan alueelle uutta kansainvälistä TKI-toimintaa, osaamistason nostoa, investointeja, uutta työvoimaa ja väestönkasvua.

Ekosysteemisopimuksen mukaisia toimenpiteitä toteutetaan kehittämishankkeilla, joihin on saatavilla EU-rahoitusta ja Porin kaupungin rahoitusta. Ensimmäinen rahoitushaku oli kesällä 2022 ja siinä rahoitettiin viisi hanketta.

Toinen rahoitushaku aukesi 18.10.2023 Satakuntaliitossa. Ohjelma-asiakirjan mukaisista tavoitteista painotetaan tässä haussa erityisesti:   

  1. Ekosysteemisopimus-ohjelman ja sen painopistealueisiin liittyvien invest In -asioiden valmistelu ja koordinointi
  2. Osaajien houkuttelu sekä integrointi yrityksiin ja tutkimusryhmiin
  3. Tki-volyymin lisääminen painopistealueilla.

Lisäksi Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava Uudistuva ja osaava Suomi 2021 -2027 -ohjelmaa.

Porin kaupungin ekosysteemisopimusta toteuttavien hankkeiden toinen rahoitushaku on auki 18.10.2023-31.12.2023 ja hankehaun nimi on Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Innokaupungit Pori (Porin kaupungin ekosysteemisopimus). Rahoitusta välittävänä organisaationa toimii Satakuntaliitto. Toteuttajina hankkeissa ovat Porin alueen kehittäjäorganisaatiot ja oppilaitokset. EAKR-myöntövaltuus on kestävän kaupunkikehittämisen rahoitusta.

Lisätietoja hankehausta antaa erityisasiantuntija Teemu Heino puh. 044 701 8303, teemu.heino@pori.fi (Porin kaupunki).

LISÄTIETOA:

Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Innokaupungit Pori (Porin kaupungin ekosysteemisopimus) hankehakuilmoitus:  https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/d1da7ffc-d715-481b-b1c5-0f23adc37ef9/

Satakuntaliiton avoimet rahoitushaut: https://satakunta.fi/rahoitus/eun-rakennerahastot/avoimet-rahoitushaut/

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Porin kaupungin ja valtion välillä: https://tem.fi/documents/1410877/0/Pori+sopimus+FINAL.pdf/36085d74-90b4-9da0-8bae-82a7d19b5953/Pori+sopimus+FINAL.pdf?t=1615882099242

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt – Innokaupungit: https://www.innokaupungit.fi/

Ekosysteemisopimukset työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla: https://tem.fi/ekosysteemisopimukset

Uudistuva ja osaava Suomi 2021 -2027 -ohjelma: (https://docplayer.fi/224664709-Uudistuva-ja-osaava-suomi.html).