Tulvapadon peruskorjaus tuo muutoksia Isojoenrannantien liikennejärjestelyihin

Isojoenrannassa aloitetaan ensi viikolla Kokemäenjoen patopenkereiden peruskorjaustyöt, jotka vaikuttavat alueen liikenteeseen. Vanhan rautatiesillan ympäristössä tehtävät työt sulkevat Isojoenrannantien autoliikenteen välillä Huhtatie-Soukantie maanantaista 18. syyskuuta alkaen. Patotöiden arvioidaan valmistuvan viimeistään jouluun mennessä.

Autoliikenteen töiden aikainen kiertotie kulkee Karjasillantien kautta. Työmaa ei vaikuta alueen kevyen liikenteen kulkuun.

Poikkeukselliset liikennejärjestelyt päättyvät viimeistään keskiviikkona 20. joulukuuta. Järjestelyt voidaan purkaa aikaisemmin, mikäli työmaan eteneminen sen sallii. Kaikkien alueella liikkuvien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä.

Peruskorjauksella vahvistetaan tulvasuojelupadon rakennetta

Isojoenrannassa peruskorjataan tänä vuonna Kokemäenjoen pohjoispuolen rantapenkereen tulvasuojelupatoa. Korjaustöitä tehdään Soukantien ja Juontotien välisellä alueella. Peruskorjauksessa patoa korotetaan ja joen puolelle rakennetaan muun muassa uusi alatasanne sekä eroosiosuojaus.

Suunnitelluilla toimenpiteillä varmistetaan tulvapadon toimivuus tulvatilanteessa ja parannetaan padon vakavuutta sortumaa vastaan patoturvallisuuslain määräämälle tasolle. Tehtävillä toimenpiteillä voidaan todennäköisemmin ehkäistä tulva joen pohjoispuolelle ja välttyä merkittäviltä vahingoilta alueella.

Peruskorjaustöiden yhteydessä patoalueelta on poistettu myös padon toimintaa vaarantavia puita. Puiden juuret voivat vaurioittaa ja heikentää padon toimintaa. Lisäksi puusto ja runsas kasvillisuus vaikeuttavat padon kunnossapitoa ja tarkkailua.